Ana sayfa Vergi Yurt dışında çalıştırılacak işçilerin Türkiye’deki bir istihdam ofisi aracılığı ile sağlanması hizmeti...

Yurt dışında çalıştırılacak işçilerin Türkiye’deki bir istihdam ofisi aracılığı ile sağlanması hizmeti KDV’ye tabi midir?

213
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

93767041-130[9-2016-1]-32

21.04.2017

Konu

:

Yurt dışında çalıştırılmak üzere Türkiye’de başka firmalardan yapılan iş gücü temininin vergilendirilmesi.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizin Türkmenistan’da yapmış olduğu projeler kapsamında söz konusu ülkede montaj ve demontaj işlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye’de tam mükellef şirketlerden personel temin ettiği belirtilerek bu hizmetin KDV’ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

– 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 6 ncı maddesinde işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği

hükümlerine yer verilmiştir.

60 No.lu KDV Sirkülerinin “1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler” başlıklı bölümünde; “KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV’nin konusuna girmemektedir. Türkiye’de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketiniz tarafından yurt dışında verilecek montaj ve demontaj hizmetlerinde, şirketinizin yeterli sayıda personele sahip olmaması ve gerekli personelin yurt içinde yerleşik firmalarla yapılan sözleşmeler ile temin edilmesi durumunda, alacağınız personel temin hizmeti, söz konusu hizmetin yurt dışında verilmesi ve hizmetten yurt dışında bulunan şubenizce faydalanılması kaydıyla KDV’nin konusuna girmez.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 


Kaynak: GİB ÖZELGE
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here