Ana sayfa Dünya Yunanistan’da 2020-21 yıllarında gayri safi yurt içi hasılanın 296 oranında genişlemesi öngörülmekte...

Yunanistan’da 2020-21 yıllarında gayri safi yurt içi hasılanın 296 oranında genişlemesi öngörülmekte – OECD

245
0

Yunanistan’da 2020-21 yıllarında gayri safi yurt içi hasılanın 296 oranında genişlemesi öngörülmekte – OECD

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yayınladığı Yunanistan ile ilgili Ekonomik Görünüm raporuna göre, Yunanistan’da gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2020-21 yıllarında yaklaşık 296 oranında genişlemesi öngörülmektedir. İstihdam ve reel ücret kazançları tüketimi desteklerken, finansman koşullarını ve güveni artırmak iş yatırımını da artıracaktır. Dış talepteki yavaşlama ihracat artışını yavaşlatacak. Bu ve ithalattaki kademeli artış, cari işlemler dengesindeki iyileşmeleri azaltacaktır.

2019 yılı ortalarında genişlemeci mali önlemlerin alınmasına rağmen, birincil bütçe fazlası 2019 yılında GSYİH’nın 3.896’sı ile yüksek kalacaktır. Vergi matrahını genişletmek ve daha az oranda harcamaları rasyonelleştirmek için alınan tedbirlerle birlikte büyük vergi indirimlerini içeren 2020 bütçesi büyümeyi destekleyecek ve birincil bütçe fazlasını GSYİH’nın 3.596’sına indirecektir. İddialı reformların, özellikle kadınların ve gençlerin istihdamının yanı sıra yatırım ve verimlilik artışının sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına da devam edilmesi gerektiği öngörülmektedir.

İhracat, turizm gelirleri ile canlanan iyileşmeyi tetikliyor. Fiyat rekabetçiliğinde reform kaynaklı kazançlar, dış talebin durgun olmasına rağmen mal ihracatını destekliyor. Artan iş güveni, finansal koşulları iyileştirme ve rekor düşük borç verme oranları, iş yatırımını destekliyor. Finansal olmayan şirketlere banka kredileri, 2019’un başından bu yana artmakta ve kalan sermaye kontrolleri Eylül 2019’da kaldırıldı. Bankaların takipteki kredileri (takipteki alacaklar) yavaş yavaş azalmakla birlikte 444 brüt kredinin yüksek seyrini sürdürmektedir.

Yunan ekonomisi, geçmiş reformlar ve fiyat rekabet gücü kazanımları sayesinde istihdam yaratmaya devam etmekte. İstihdam oranı, 2010’dan bu yana en yüksek seviye olan 5796’nın üzerine çıkarken, işsizlik oranı 1796’nın altına düştü. Artan istihdam hane halkı net gelirini de artırıyor, ancak özel tasarrufların ve hane halkının borçlanmasının yeniden yapılandırılması özel tüketim artışını kısıtlıyor. Ekonomideki fazla durgunluk ve ağır ağır ilerleyen verimlilik artışı, ücret artışlarını ve tüketici fiyat enflasyonunu da düşük tutuyor.

GSYİH 2020-21 yılında 24 civarında büyümesi planlanıyor. Mal ve turizm ihracatı ılımlı bir şekilde artarken, yurt içi faaliyetlerin ve özellikle yatırımların artmasıyla ithalat toparlanmaya devam edecektir. Yatırımlardaki öngörülen toparlanma, tahsili gecikmiş alacakları azaltma ve yabancı yatırım projelerini çekme konusunda ilerleme kaydetmektedir. Planlanan genişletici maliye politikası, öngörülenden daha büyük bir büyüme teşviki sağlayabilir.

Kamu şirketlerinin özel yatırımcılara açılması ve bürokrasinin azaltılması konusundaki daha hızlı ilerleme doğrudan yabancı yatırımı destekleyecektir. Mali hedeflere ulaşılamaması, mali kredibiliteyi zayıflatabilir ve devlet tahvili getirilerini artırabilir, bankaların fonlama maliyetlerini ve borç verme oranlarını yükseltebilir. Bankaların takipteki kredilerini önemli ölçüde azaltmada yaşadığı gecikmeler, banka kredilerini kısıtlayacak ve yatırımların toparlanmasını engelleyecektir.


Kaynak: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) / Link: http://www.oecd.org/economy/greece-economic-snapshot/
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here