Ana sayfa Vergi Veraset ve İntikal Beyannamesine Dâhil Edilmeyen Mallar İçin Zaman Aşımı Süresi?

  Veraset ve İntikal Beyannamesine Dâhil Edilmeyen Mallar İçin Zaman Aşımı Süresi?

  3888
  0

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gösterilmeyen mallar için zaman aşımı süresi nedir?

  1- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HİÇ BİLDİRİMİ YAPILMAYAN GAYRİMENKUL İÇİN ZAMANAŞIMI VAR MI?
  Hayır.
  Veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti, verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen durumlarda, intikal eden malların idarece (Vergi dairesi mal müdürlüğü vb.)  tespit olunduğu tarih zamanaşımı süresinin başlamasında esas alınır.

  Bu nedenle intikal eden mallar için hiç beyanname verilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, zaman aşımı süresi başlamaz.

  2- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ZAMANAŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR?
  Veraset ve intikal beyannamesinde gösterilmeyen mallar için veya beyannamenin hiç verilmediği durumlarda, zamanaşımı süresinin başlangıcı,  intikal eden malların idarece (Vergi dairesi mal müdürlüğü vb.)  tespit olunduğu tarihi izleyen yılda başlar.

  Örnek: 2001 yılında veraset yolu ile kendisine intikal mallar için daha önce hiç veraset intikal vergi beyannamesi verilmemiş ve veraset intikal vergisi ödemesi yapılmamıştır. Vergi dairesi bu durumu 2016 Yılı Aralık ayında öğrenmiş ve resen (İdare tarafından) veraset intikal vergisi tarhiyatı yapmış, 2001 – 2016 arasındaki 15 yıl için veraset vergisi hesaplamış, tahakkuk ettirmiş ve mükellefe vergi ziyaı cezası ile birlikte tebliğ etmiştir.

  Örnek olayda mükellefin idareye karşı zamanaşımı öne sürme hakkı yoktur. (Veraset ve İntikal Vergisi kanunu 20/b madde)
  Çünkü zamanaşımı,  malların bildirim/beyan dışı bırakıldığının öğrenildiği tarihi takip eden yıldan itibaren başlar. Örnekte 2016-Aralık ayında beyan dışı bırakıldığı öğrenilen mallar için zamanaşımı 2017 yılı başından itibaren başlamaktadır.

  Mükellef bu durumda varsa, vergi asıllarını gecikme zammı ile birlikte ödeme zorundadır.
  Ancak idarece kesilen Vergi ziyaı cezası için uzlaşma talebinde bulunarak idareden indirim talep etme hakkı vardır. Uzlaşma taleplerinde başvuru süresi, cezanın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aydır.

  Kaynak: Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here