Ana sayfa Mevzuat Ukrayna ile Türkiye Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi...

Ukrayna ile Türkiye Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Onaylandı

82
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 28.09.2020/188

ÖZET: 7234 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
İkamet ettikleri ülkelerin dışında ekonomik faaliyette bulunan ve gelir elde eden mükelleflerin, hem ikamet ettikleri devlette hem de faaliyette bulundukları devletlerde vergi ödemeleri durumunda ortaya çıkan çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla; devletler, aralarında anlaşarak çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması (ÇVÖA) imzalamaktadırlar.
Türkiye’nin bu amaçla imzaladığı anlaşmalar, onaylanmaları için gerekli anayasal prosedürün tamamlanmasından sonra yürürlüğe girmektedir.

İmza işlemi biten anlaşmalar, gerekçesi ile birlikte onaylanması uygun bulunmak üzere T.B.M.M.’ne sunulmakta, T.B.M.M.’nin ilgili Komisyonlarında görüşüldükten sonra, Genel Kurul tarafından anlaşmanın onaylanması için Cumhurbaşkanına yetki veren bir kanun kabul edilmekte ve daha sonra bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkartılan karar ile Cumhurbaşkanı tarafından anlaşma onaylanmaktadır.

Onaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ekinde anlaşma olmak üzere Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Yayımlanmayı müteakip, Türkiye açısından anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür tamamlanmaktadır. Bu kapsamda, 7234 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 14 Nisan 2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Bu defa 25 Eylül 2020 Tarihli ve 31255 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3012 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar”la söz konusu Anlaşma onaylanmıştır.

Anlaşma ilk olarak 22 Nisan 1998 tarihli ve 23321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/10846 sayılı BKK ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ile yürürlüğe girmişti.


Kaynak: TÜRMOB Mevzuat Sirküleri
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here