28.7 C
İstanbul
Pazar, 09 Ağustos 2020 12:14
Ana sayfa Etiketler Zorunluluk

Etiket: zorunluluk

Mal ve sevkiyat bilgilerinin bilinemediği durumlarda düzenlenecek e-irsaliyelerde teslimat bilgisi kısmına...

0
Müşterinin ya da Teslim Edilecek Mal Miktarının Sevkiyat Başlangıcında Bilinemediği Bazı Mal Sevkiyatlarında Ve Müşteriye Teslimat Gerçekleştirilirken, İnternet Ve Düzenleme Altyapısının Olmaması Durumunda İzlenecek...

E-İrsaliyenin kâğıt çıktısının saklanması ve muhafaza edilmesi zorunlu mudur?

0
e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olan mükellefler açısından e-İrsaliye belgesi muhafaza süresi boyunca elektronik ortamda muhafaza edilmeli ve ilgili makamlara elektronik ortamda ibraz edilmelidir. Kâğıt çıktı zorunluluğu...

İhracat işlemlerinde e-İrsaliye düzenlenir mi?

0
E-fatura ve E- Arşive fatura e-irsaliye yerine geçer mi? Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme...

Mal teslimden önce fatura düzenlenirse e-İrsaliyede nelere dikkat etmeliyiz?

0
Şubeler Arası Mal Sevkiyatında e-İrsaliye Düzenlenmesinde irsaliyede yer alacak bilgiler nelerdir? İşletmenin şubeleri arasında yapılan mal sevkiyatlarında da sevk irsaliyesi düzenlenmesi gereği bulunduğundan, uygulamaya...

E-irsaliye hangi durumlarda RED edilebilir? E- irsaliye kısmi kabul ya da...

0
e-İrsaliye uygulamasında aynı e-Faturada olan “uygulama yanıtı” gibi işleyen “irsaliye yanıtı” belgesi de mevcuttur. Söz konusu irsaliye yanıtı ile e-İrsaliye üzerinde yazan fiili sevk...

E-İrsaliyede bulunması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

0
e-İrsaliye’de aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur: a) e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası. b) e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı/soyadı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi...

Mal tesliminden önce e-İrsaliyenin düzenlenmesi gerekir mi?

0
E-İrsaliye belgesi, mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre...

E-irsaliye uygulamasını mükellefler hangi yöntemlerle kullanabilir? Firmalar birden fazla özel entegratör...

0
Mükellefler, e-İrsaliye uygulamasından; 1- e-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-Belge portalleri aracılığıyla...

E-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler dahil oldukları aya mahsus kâğıt irsaliye...

0
Uygulamaya ilk kez dahil olacak mükellefler, uygulamaya dahil oldukları ayın son gününe kadar e-İrsaliye yerine matbu İrsaliye de düzenleyebilir ve alabilirler. Belirtilen süreden sonra,...

Kimler e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmak zorundadır?

0
E-İrsaliye uygulamasına 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kendilerine e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen aşağıda belirtilen mükellefler mezkur Tebliğde belirtilen sürelerde...