Ana Sayfa Vergi Teknopark Bölgesinde Kazançlarımızı Kurumlar Vergisinden İstisna tutulması Zorunluluk Mudur? Bunları KKEG Yazabilir...

  Teknopark Bölgesinde Kazançlarımızı Kurumlar Vergisinden İstisna tutulması Zorunluluk Mudur? Bunları KKEG Yazabilir Miyiz?

  113
  0

  Teknopark bölgesinde kazançlarımızı kurumlar vergisinden istisna tutmamız veya zararımızı KKEG yazmamız ihtiyari midir yoksa zorunlu mudur?

  KKEG Yazılmasının ihtiyari olmaz. TDHP göre kullanılan hesaplar sonucu oluşan mali tablolar beyannamede yer almalıdır.

  Ar-Ge istisnaları duruma göre; kurumlar vergisi beyannamesinin “KAZANCIN BULUNMASI HALINDE INDIRILECEK ISTISNA VE INDIRIMLER” bölümünde “Ar-Ge Indirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3), “Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” veya benzer istisnaların yer aldığı bölümden seçilerek bildirilmelidir. Kanunda KKEG olacağı hüküm altına alınanlar ise beyannamelerin KKEG bölümünde alt detayı ile birlikte bildirilecektir.

   


  1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  Resmi Gazete Tarihi: 03/04/2007
  Resmi Gazete No: 26482

  10. Diğer İndirimler

  10.1. Kapsam

  Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;

  • Ar-Ge İndirimi,
  • Sponsorluk Harcamaları,
  • Bağış ve Yardımlar

  kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla ve Kanundaki sırasıyla kurum kazancından indirilebilecektir.

  Bu madde ile düzenlenen diğer indirimler, esasen kazancın bulunması halinde beyanname üzerinden indirim konusu yapılan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle de sonraki yıllara devredilemeyen indirimlerdir.

  10.2. Ar-Ge indirimi

  (11 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 16. maddesiyle değiştirilen paragraf) Ar-Ge indirimi uygulamasına ilişkin 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 6728 sayılı Kanunun 57 nci maddesi hükmü gereğince 9/8/2016 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yine 6728 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle, 5746 sayılı Kanuna 3/A maddesi eklenmiştir. 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesinde, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin Ar-Ge indirimi müessesesi düzenlenmiştir. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.

  Buna göre, 9/8/2016 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesi kapsamında yapılan başvurulara konu yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili indirim uygulamasında 5746 sayılı Kanun ve buna ilişkin düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle Ar-Ge indirimi uygulamasından faydalanılacaktır. Diğer taraftan, 9/8/2016 tarihinden önce bu Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde yapılan başvurulara konu projelerle ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 6728 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre Ar-Ge indiriminden yararlanılacaktır.[*]

  (11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 16. maddesiyle çıkartılan bölümler) [**]

   

   

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikPlastik Madde Geri Dönüşümü Yapan İmalatçının Alması Gereken Başka Bir Belge Var Mıdır?
  Sonraki İçerikTürkiye’de İkamet Eden Kişi Yurt Dışında Şirket Kurursa Türkiye’deki Bir Kuruma Bilgi Vermeli Midir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz