13.5 C
Istanbul
Salı, 10 Aralık 2019 16:22
Ana sayfa Etiketler Hastalık

Etiket: hastalık

Yurtdışında görevli olan personellerin hangi yol masrafları ödenmektedir?

Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dâhil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir....

Geçici görev gündeliğinin verileceği azami süre nedir?

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı...

Yurtiçi ve yurtdışı spor temaslarında harcırah ödemeleri kimin tarafından tespit edilir...

Yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri...

Vazife mahallini terk etmek mecburiyetinde kalanların harcırahı nasıl ödenir?

Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısıyla memuriyet mahallerini terk etmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il...

Muvakkat vazife mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye ne kadardır?

Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede...

İş sağlığı ve güvenliğini kim teftiş eder ve yetkileri nelerdir?

6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak...

İş sağlığı güvenlik kurulu ne zaman kurulur ve görevleri nelerdir?

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak...

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yükümlülükleri nelerdir?

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların...

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işverene görüşlerini bildirebilir mi?

İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan...

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla sağlaması gereken eğitimde dikkat...

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde...