Ana sayfa SGK Personelin hastaneye yatış tarihi rapor süresinden sayılır mı?

  Personelin hastaneye yatış tarihi rapor süresinden sayılır mı?

  Geçici İş göremezlik ödeneğinin hesaplanması değiştirildi.

  234
  0

  Personel istirahat raporlu iken annesi ölüyor. Bu ölümden dolayı işçiye tekrar 3 gün ücretli izin vermek gerekir mi?

  Ölüm izni mazerete bağlı olarak kullanılması gereken bir izindir ve rapor tarihi içinde ve süresi yine rapor süresi içinde bitmişse eklenerek kullandırılması kanuna uygun değildir.

  Bir personelimiz iş göremezlik raporu almış aldığı tek İş göremezlik raporunda

  Hastane yatış tarihi: 29.03.2021 

  Hastaneden çıkış tarihi: 01.04.2021 

  Rapor başlama tarihi ise 02.04.2021’dir.

  Hastanede yatış süresi de rapordan sayılır mı? 

  Nisan ayında kapanan işyerimizdeki işçileri 17-İşyerinin kapanması kodu ile işten çıkarabilir miyiz?

  1. Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

  Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

  2. işyerinin tamamen kapanması ile ilgili kod 17 olup bir değişiklik yoktur.

  22 Nisan 2021 PERŞEMBE gün ve 31462 Sayılı Resmi GAzete’de yayımlanan 7316 SAyılı Yasanın 9’uncu maddesine göre iş göremezlik ödeneklerinin hesaplama yönteminde değişiklik yapılmıştır. 

  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; 

  1- İş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde;

  2- Analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 5510/80’inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.

  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 5510/17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir

  Örnek Hesaplama Tablosu


  Kaynak: İSMMMO, SGK, Resmi Gazete
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here