13.5 C
İstanbul
Cumartesi, 23 Ocak 2021 15:10
Ana sayfa Etiketler Görev

Etiket: görev

Serbest meslek mensupları sınıf değiştirme hadlerine tabi midir?

0
Diş hekimi olarak faaliyetlerine devam eden bir serbest meslek erbabı, şu an da gayri faal olan ancak kısa bir süre sonra faaliyete geçecek olan,...

Şirket kuruluşunda ayni sermaye olarak konulan arsanın satılması durumunda şirketin sermayesi...

0
2 ortak anonim şirket kurdular. 2 ortak şirket kuruluşunda ayni sermaye olarak koydular. Şuan arsayı satacaklar. Arsa satılırsa şirketin sermayesi düşecek mi? Arsa satışı için...

Görev tazminatından SGK Primi Kesilir mi?

0
   Seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti 6245 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan...

Görev Yolluklarından ve Yol Paralarından SGK Primi Kesilecek Mi?

0
Görev yollukları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır. Bu bakımdan,...

Tek ihale ile birden fazla ünitenin görev alanına giren bir işin...

0
Tek ihale ile birden fazla ünitenin görev alanına giren bir işin yapılması hâlinde, istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri...

Anonim şirketlerin yönetim kurulunun görev dağılımı nasıl belirlenir?

0
Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın...

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri görevlerini devir edebilir mi?

0
Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü...

BDDK finansal sektöre ilişkin olarak hangi yayınları yapmaktadır?

0
BDDK finansal sektöre ilişkin olarak hangi yayınları yapmaktadır?  Kamuoyunun ve ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi amacıyla BDDK tarafından bankacılık sektörüne ilişkin olarak çeşitli raporlar yayınlanmaktadır. Söz...

Bir banka hakkında BDDK’dan bilgi alınabilir mi?

0
Bir banka hakkında BDDK'dan bilgi alınabilir mi? BDDK tarafından kamuya açıklanan raporlar ve yayımlanan çalışmalarda kullanılan veriler tüm sektöre ilişkin ya da tür bazında banka...

Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kurmak için gerekli olan sermaye...

0
Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kurmak için gerekli olan sermaye miktarı nedir? 6493 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; -Sadece fatura ödemelerine aracılık etmek...