12.5 C
İstanbul
Cumartesi, 06 Mart 2021 13:46
Ana sayfa Etiketler Fazla

Etiket: fazla

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan iş yeri yeni personel alımı yapabilir mi?

0
İş yerinde kısa çalışma uygulanan bir işyerinde yeni personel alınması mümkün müdür?  İşyeri çalışmaya kapalı ve yeni alınan işçi kçö kapsamında değilse fiili çalışma olmadan...

Değerli konut vergisi beyannamesinde tüm meskenler beyan edilir mi?

0
Değerli konut vergisine ilişkin olarak, birden fazla gayrimenkule sahip olunması durumunda sadece kanunda belirtilen rakamın üzerinde değeri olan gayrimenkuller için mi beyanda bulunulur yoksa...

Ayrı ayrı sözleşme olsa da birbirinin devamı niteliğinde olan ve birden...

0
Başlandığı yıl içinde tamamlanması öngörülen ancak, birbirinin devamı niteliğinde olan inşaat işlerinin yıllara sirayet edip etmediğinin tespitinde iki işin birlikte değerlendirilmesi, gerekmektedir. Dolayısıyla ayrı...

1.10.2008 Tarihinden önce birden fazla kurumda sigorta hizmeti olanların emeklilik koşullarında...

0
Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Birden Fazla Sosyal Güvenlik Kanununa Tabi Hizmeti Olanlar Farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetlerin mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmesi...

5746 sayılı kanun kapsamında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 38418978-125-E.19396 18.01.2021 Konu : 5746 sayılı kanun kapsamında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin vergilendirilmesi İlgide kayıtlı özelge...

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergileme

0
T.C. SİVAS VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 67630374-120.01.02.08-92 05.01.2021 Konu : Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …..Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı...

Rusya’da 6 aydan fazla kalan TC vatandaşları dar mükellef kapsamında mıdır?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120-111520 08.08.2016 Konu : Rusya'da mukim T.C. vatandaşının dar mükellef kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.             İlgide kayıtlı özelge talep formunuz...

Birden fazla yıla ait genel kurullar tek bir genel kurulda yapılabilir...

0
İki yıla ait genel kurul aynı anda yapılabilir mi? Sermaye şirketlerinde bir veya daha fazla yıllara ait hesapların onaylanacağı genel kurulun tek genel kurul...

2021 Ev Hizmetlerinde Çalışanların SGK Primi Ne Kadar?

0
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SGK PRİMİ NE KADARDIR? Ev hizmetlerinde çalışan kişiler için 2021 Ocak ile Aralık ayları arasında asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken teşviksiz en...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden bir personel için aynı anda...

0
2020 yılı için 7252 sayılı teşviki alan işverenler yeni yayınlanan kısa çalışma ödeneği tebliğine göre 7252 teşvikini SGK’ya geri ödemeden kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir...