4 C
İstanbul
Cuma, 24 Ocak 2020 8:35
Ana sayfa Etiketler Duyuru

Etiket: duyuru

Kamu ihalelerine ortak girişimciler katılabilir mi?

0
Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin...

Kamu ihalelerinin ihale ilan süreleri ve kuralları ne kadar süre önce...

0
Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1)...

Kamu ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?

0
İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu...

Kamu ihalelerinde teminat olarak kabul edilecek belgeler nelerdir?

0
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:  a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine...

Kamu ihale dokümanlarında daha sonradan değişiklik yapılanabilir mi?

0
İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz...

Kamu ihale ve ön yeterlilik dokümanlarının içeriği ve idari şartnamede yer...

0
İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler...

Kamu ön yeterlilik ilanlarında zorunlu olarak bulunması gereken hususlar nelerdir?

0
Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İhalenin adı,...

Kamu ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu hususlar nelerdir?

0
İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İhalenin adı, niteliği, türü,...

Kamu ihalelerinde uygulanacak ihale usulleri nelerdir?

0
İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü. c) Pazarlık usulü. Açık ihale...

Kamu ihalelerinde yasak fiil ve davranışlar nelerdir?

0
İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin...