Ana sayfa Vergi Serbest Bölge Mal Satışlarında Kdv Beyannamesi Düzenlemesi

  Serbest Bölge Mal Satışlarında Kdv Beyannamesi Düzenlemesi

  16774
  0

  Serbest Bölgede* yapılan mal satışları KDV’den müstesnadır. Satış yapılan dönemin KDV Beyannamesi düzenlenirken beyannamenin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

  Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa ihracat tesliminin bedeli girilecektir. İhracat bedeli, malın gümrük hattını geçtiği tarihteki (beyannamenin kapanma tarihi, kapanma tarihinin tatil gününe isabet etmesi halinde önceki son işlem günü) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak bu sütuna yazılır.

  *Serbest Bölge: Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı – Wikipedia

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here