Ana sayfa Vergi Şehit Annesinin ÖTV’siz aldığı araç için ayrıca MTV istisnası var mıdır?

Şehit Annesinin ÖTV’siz aldığı araç için ayrıca MTV istisnası var mıdır?

Şehit Annesinin ÖTV'siz aldığı araç için ayrıca MTV istisnası var mı?

143
0

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şehit annesi olarak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde düzenlenen hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımında istisna uygulamasından  yararlarak taşıt aldığınız ve bu taşıta ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnasından  yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.”

hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu,

Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin, bu Kanuna hüküm eklemek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıkların hükümsüz olduğu, ancak uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu hükümlerine yer verilmektedir.

Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında alınmış olan taşıtlar  için  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda bir hüküm bulunmadığından istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 


Kaynak: GİB Özelge, 14.11.2017, 96620903-170-124624, MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here