Ana sayfa Vergi Motokurye’nin iş yerine kayıtlı motosikletini satması halinde KDV oranı ne olacaktır?

  Motokurye’nin iş yerine kayıtlı motosikletini satması halinde KDV oranı ne olacaktır?

  44
  0

  Faaliyeti motor kurye olan bir mükellef KDV’siz aldığı hususi motosikleti satarken KDV oranı nedir ve satış tutarının tamamı üzerinden mi hesaplanır?

  Satış tutarının tamamı için % 18 KDV hesaplanır.


  Turizm Acenteliği yapan Limited Şirket, Sıfır Motosiklet alışı yapacak. Alış bedeli 35.000 TL KDV Dahil. 

  1) Alış faturasındaki (%18) KDV’yi direk olarak indirebiliyor muyuz? 

  2) Motosikletler gider kısıtlamasına giriyor mu?

  Motosiklet aktife kaydedilmesi halinde ödenen KDV si indirim konusu yapılır. 

  Motosiklet BİNEK otomobil değildir. Gider kısıtlaması uygulanmaz.


  Bir müşterim vito mercedes minibüsü ile otellerden havalimanlarına yolcu transferi yapmaktadır. Bu araca ilişkin giderlerin tamamını mı gider yazacak % 70′ ini mi? 

  Gider kısıtlaması yapılmaz. Giderin tamamı kayıtlara alınır.


  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

     

   

  Sayı : 62030549-125[10-2020/251]-E.543427 22.07.2020
  Konu : Şirkette kullanılmak üzere kiralanan araçların giderlerinin indirimi.  

   

  İlgi :  

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin özel hesap dönemi mükellefi olduğu, vergilendirme döneminizin … tarihinde başladığı belirtilerek, … tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere … tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (5) numaralı bentlerine eklenen gider kısıtlamasına ilişkin mevzuat hükümlerinin şirketiniz tarafından … tarihinden mi yoksa … tarihinden itibaren mi uygulanacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin 7194 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında;

  Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

  1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt   dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)

  1. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)

  …”

  hükümlerine yer verilmiştir.

  7194 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı 52 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, bu Kanunun söz konusu gider kısıtlamalarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 13 üncü maddesinin, 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ve Başkanlığımız intranet kayıtlarının incelenmesinden şirketinize … özel hesap döneminin tayin edilmiş olduğu ve 2010 yılından itibaren söz konusu özel hesap dönemini kullandığınız görülmüştür.

  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (5) numaralı bentlerine eklenen gider kısıtlamasına ilişkin mevzuat hükümlerinin, 2010 yılından itibaren … özel hesap dönemini kullanan şirketiniz tarafından … özel hesap dönemininden başlamak üzere kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here