Ana sayfa Çalışma Hayatı Limited şirkette 4/1-a kapsamında çalışan kişi müdür atanabilir mi?

  Limited şirkette 4/1-a kapsamında çalışan kişi müdür atanabilir mi?

  81
  0

  Limited şirkette 4/a kapsamında çalışan kişi müdür atanabilir mi?(şirket ortaklığı yok) sadece çalışan

  Türk Ticaret Kanunu’nun 623. maddesine göre, “Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.”

  Madde metninden aşağıdaki sonuçları çıkarmak mümkündür;

  -Limited şirkette bir veya birden fazla müdür olabilir.
  -Müdür seçimi ortaklar arasından veya şirket dışından yapılabilir. Ancak mutlaka ortaklar içinden birinin de şirkette müdür sıfatını taşıması gerekir.
  -Limited şirket eğer tek ortaklı bir limited şirketse, ortak olmayan biri şirket müdürü olarak atanacaksa tek ortağın da müdür olarak atanması gerekir.
  -Tüm ortakların müdür sıfatını taşıması kabul edilebilir.
  -Yönetim ve temsil konusu şirket sözleşmesinde düzenlenmelidir.
  -Şirket müdürü bir gerçek kişi olabileceği gibi bir tüzel kişi de olabilir. Şayet bir tüzel kişi müdür olarak seçilmişse, tüzel kişi, bu görevi yerine getirmek üzere bir gerçek kişi belirleyecektir.  Şirket müdürümüzün 2022 huzur hakkı ödemesinde gelir vergisi muafiyeti var mıdır?

  Huzur hakkı ödemesi de GVK 61. maddesine göre ÜCRETTİR. Gelir vergisi ve Damga vergisi istisnasın dan yararlanır.


  Limited şirket müşterim, başka bir şirkete %25 ortak oldu. Yani tüzel kişi olarak ortak oldu. Ortak olduğu şirketin iflası durumunda, benim muhasebecisi olduğum firmanın aktifinde kayıtlı olan araç ve gayrimenkullerin %25 riske girer mi?

  Limited şirketlerdeki KAMU borçlarının durumu 6183 sayılı kanun 35. maddesi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Ticari borçlar konusunda Borçlar kanunu hükümleri geçerlidir. 

  Bu konuda; konuya bilen bir hukukçu dan bilgi alınız. Limited şirketlerin amme borçları: 6183 SK Madde 35 Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. 

  Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. 

  Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here