Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından desteklenen teknolojik yatırım programının destek üst limit ve oranları nedir?

Kosgeb tarafından desteklenen teknolojik yatırım programının destek üst limit ve oranları nedir?

Kosgeb tarafından desteklenen teknolojik yatırım programının destek üst limit ve oranları nedir?

318
0

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında orta-düşük ve düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 500.000 (beşyüzbin) TL; Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

Makine-teçhizat desteği kapsamında işletmelere % 60 (altmış) oranında geri ödemesiz, % 40 (kırk) oranında geri ödemeli destek sağlanır. Aynı makine-teçhizat ve kalıp gideri için hem geri ödemeli hem geri ödemesiz destek sağlanabilir.

Makine-teçhizat desteği haricindeki destekler kapsamında % 60 (altmış) oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Yatırım projesine konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Geri ödemesiz destek oranına, alınacak makine-teçhizatın yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi sonucunda % 15 (onbeş) ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here