Ana sayfa Vergi KDV Kanununa Göre İstisnadan Vazgeçme!

  KDV Kanununa Göre İstisnadan Vazgeçme!

  1945
  0

  1- KDV KANUNUNA GÖRE VERGİ İSTİSNASINDAN KİMLER NASIL VAZGEÇEBİLİR?
  1.1- Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar,
  1.1.1- İlgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak,
  1.1.2- Belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler,
  1.1.3- Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır.

  ***Mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlerini kapsamaz.
  ***Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, 17’nci maddenin 1 ,2,3-a ve 4- e fıkralarına yazılı istisnalar hakkında yukarıdaki 1 numaralı fıkra hükmü uygulanmaz.

  2- İSTİSNADAN VAZGEÇME HALİNDE, İSTİSNASIZ VERGİ NE ZAMANDAN İTİBAREN UYGULANIR?
  İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur.

  3- İSTİSNADAN VAZGEÇEN MÜKELLEFLER KAÇ SENE AYNI MÜKELLEFİYETTE KALMAK ZORUNDADIR?
  Bu şekilde mükellef olanlar 3 yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar.

  ***Mükellefler 3 yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden 3 yıl süre ile uzatılmış sayılır.

  4- İSTİSNALARIN SINIRLARI NELERDİR?
  İstisnaların sınırı,
  4.1- Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.
  4.2- Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

  Kaynak: Katma Değer Vergisi Kanunu

  Tarih: 2 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here