Ana sayfa Duyurular Feribot ile yapılan taşımacılık hizmetinde KDV oranı nedir?

Feribot ile yapılan taşımacılık hizmetinde KDV oranı nedir?

69
0
Sayı: 39044742-130[Özelge]-E.709234
Tarih: 28/09/2020
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.709234

28.09.2020

Konu

:

Feribot ile yapılan taşımacılık hizmetinde KDV oranı

 

İlgi

:

20/08/2020 tarih ve 2443773 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin … arasında feribot işletmeciliği faaliyeti kapsamında kara nakil taşıtları ve yolcu taşımacılığı hizmetinde bulunduğu, taşımacılık faaliyetinde kara nakil taşıtında birden fazla şahıs varsa ilave ücret yansıtıldığı belirterek, 31/7/2020 tarihi itibarıyla feribot ile yapılan taşıma faaliyetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1/r) bendiyle yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e indirilmiştir.

Buna göre, feribot ile yapılan kara nakil araçları taşımacılık hizmetinin 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Ancak, feribot ile kara nakil aracı taşıma hizmeti esnasında araç içinde birden fazla yolcu bulunması halinde bu ilave yolcular için alınan bedeller yolcu taşımacılığı hizmeti kapsamında olduğundan, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi kaydıyla söz konusu yolcu taşıma bedellerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here