Ana sayfa Duyurular Eylül 2020’de özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2019...

Eylül 2020’de özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2019 yıl sonuna göre 18,2 milyar ABD doları azaldı

63
0

TCMB

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Eylül 2020

  • Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18,2 milyar ABD doları azalarak 161,0 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 179 milyon ABD doları artarak 8,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,3 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 647 milyon ABD doları azalışla 20,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 2,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,3 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 703 milyon ABD doları azalarak 6,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 865 milyon ABD doları artışla 6,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 353 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,7 milyar ABD doları azalarak 109,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 26 milyon ABD doları artarak 8,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,5’inin ABD doları, %33,7’sinin Euro, %2,1’inin Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %43,3’ünün ABD doları, %37,4’ünün Euro, %16,1’inin Türk lirası ve % 3,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 161,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %43,8’ini finansal kuruluşların, %56,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %84,8’ini finansal kuruluşların, %15,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,3 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: TCMB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here