Ana sayfa Ekonomi Döviz Kuru Nedir? Efektif Kuru Nedir? Değerleme Hangi Kritere Göre Yapılır?

Döviz Kuru Nedir? Efektif Kuru Nedir? Değerleme Hangi Kritere Göre Yapılır?

13329
0

1- DEĞERLEME NEDİR?
Değerleme, Vergi Usul Kanununda, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmaktadır.

Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas alınmaktadır.

Bu kapsamda, yabancı paralarda, iktisadi kıymet olarak VUK’nun değerleme hükümlerine tabidir.

2- YABANCI PARALAR NASIL DEĞERLENİR?
Yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur.
Bu madde hükmü yabancı para ile olan;
2.1- Senetli alacaklar,
2.2- Senetli borçlar,
2.3- Senetsiz alacaklar,
2.4- Senetsiz borçlar hakkında da caridir.
Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir.

2.5- Bu şekilde yapılacak değerlemelerde
2.5.1- Efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru),
2.5.2- Döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

***Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır.

3-  BORSADA RAYİÇ DEĞERİ BELLİ OLMAYAN YABANCI PARALAR İÇİN UYGULANACAK KUR NEDİR?
Vergi uygulamaları açısından bankaların, dönem sonu itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

4- MALİYE BAKANLIĞI HER YIL KAÇ ÇEŞİT KUR YAYIMLAR?
Maliye Bakanlığı her yıl, biri efektif diğeri de döviz alış olmak üzere iki kur ilan etmektedir.

5- EFEKTİF ALIŞ KURU NEDİR?
*Efektif alış kurları, mükelleflerin nakit yabancı paraları için uygulanmaktadır.
*Banka hesaplarında tutulan yabancı paralar da efektif alış kuru ile değerlenmektedir.

6- DÖVİZ ALIŞ KURU NEDİR?
Döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paralar için uygulanmaktadır.
Bu şekilde değerlenen yabancı paralara, yabancı para cinsinden düzenlenen mektuplar, senetler ve diğer kıymetli evraklar örnek gösterilebilir.

Kaynak: Vergi Usul kanunu
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here