Ana sayfa Muhasebe Defter Beyan Sisteminde Envanter ve Stok İşlemleri

Defter Beyan Sisteminde Envanter ve Stok İşlemleri

1940
0

Stok Devri Neyi İfade Etmektedir?

Mükellefiyeti önceki yıllarda başlamış bir kullanıcı, stoklarını ilk kez sistemde takip etmek istediğinde önceki yıldan gelen stoklarını sisteme kaydeder. Mükellefiyeti yıl içerisinde başlamış kullanıcı için devreden stok söz konusu değildir.

Stok Devir Kaydı Nasıl Oluşturulur?

Stok devir kaydı yapmak isteyen kullanıcı ilk olarak devir kaydını gireceği stok kartını seçilir ardından “Stok Devir” kaydına başlamak için “Stok Devir” butonuna tıklanır. Stok devir kaydı için devreden miktar değeri ve devreden tutarın girilmesi zorunludur. Kullanıcı “Miktar” ve “Tutar” alanlarına giriş yapar ve sistem bu bilgileri kullanarak “Birim Fiyat” hesaplar. Kullanıcı, devir kaydını tamamlamak için “Ekle” butonuna tıklanır. Kullanıcının “Ekle” butonuna tıklamasının ardından girilen stok devir kaydı, “Stok Kartı”na “Stok alışı (devir)” türündeki maliyet hareketi olarak yansımaktadır. Girilen stok devir kaydı ile sistemde otomatik olarak “dönem başı emtia” gider belgesi oluşur. Dönem başı emtia gider belgesinin toplam tutarı, stok kartlarına girilen stok devir kayıtlarına ait tutarların toplamına eşittir.

Stok Kartı Nasıl Oluşturulur?

Stok Yönetimi” başlığı altında  “Stok Kartı İşlemleri” menüsünde “Stok Kodu”, “Stok Adı”, “Stok Cinsi”, “Stok Kategorisi”,  ve  “Birim” veri alanlarına  stok özelliklerine uygun olarak giriş yapılır. “Stok Kategorisi” seçimi için “Arama” butonunu kullanır. Önce üst kategoriyi, sonra da bu üst kategorinin alt kırılımı olan stok kategorisini belirleyerek “Seç” butonuna tıklar. Zorunlu alanların doldurulması suretiyle  “Oluştur” butonuna tıkladığında “Stok Kartı” oluşturulur.

Envanter Takip Listesi Kalemleri Nasıl Oluşturulur ve Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Envanter Takip Listesi “menüsü tıklanarak giriş yapılmasının ardından “dönem” seçimi yapılır ve ardından “görüntüleme” butonu tıklanır ve ekranda açılan, “stok kodu”, “stok adı”, “birim fiyat”,“miktar”,”tutar (KDV hariç)” bilgileri, ilgili dönemler itibari ile, dönem başı ve/veya dönem sonu mal mevcudu girişleri yapılarak kaydedilir. Envanter takip listesini kullanabilmek için “Stok Defteri”nin kapalı olması gerekmektedir. Envanter listele menüde görünmüyor ise mükellefin “Stok Defteri”nin açık olmasından kaynaklanır. Önceden oluşturulmuş ve listede mevcut olan ya da önceden oluşturulmuş ve silinmiş bir stok kodu ile envanter kalemi oluşturulmasına sistem izin vermez.

Envanter Takip Listesi İle Stok Defteri Arasındaki Fark Nedir?

“Envanter Takip Listesi”, gelir ve gider  (mal alış/ satış)  kayıtlarından bağımsız olarak oluşturulan, her bir emtia giriş ve çıkış kayıt hareketleri ile ilişki kurulmadan, mali yılbaşındaki dönem başı mal mevcudunun tek bir kayıtla, her bir geçici vergi dönemi itibari ile dönem sonucu mal mevcutlarının tek bir kayıtla, dönem başı ve dönem sonu emtia mevcutların basit düzeyde takip edilebildiği listeyi ifade etmektedir.

“Stok  Defteri” gelir ve gider  (mal alış/ satış)  kayıtlarından hareketle oluşan,  her bir emtia giriş ve çıkış kayıt hareketlerinden oluşan, stokların ayrıntılı bir şekilde takip edildiği defteri ifade etmektedir.

Envanter Takip Listesi Stok (Envanter) Defteri Birlikte Kullanabilecek Mi?

“Envanter Takip Listesi” ile “Stok Defteri” birlikte kullanılamaz. Envanterlerin takip edilmesi amacıyla geliştirilen  “Envanter Takip Listesi” “Stok Defteri” tutmayan mükelleflere alternatif olarak sunulan ancak “Stok Defteri” tutmayan mükellefler için kullanılması zorunlu olan listeyi ifade etmektedir.

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Envanter Takip Listesi Kullanması Zorunlu Mu?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen (faaliyet konusu itibari ile emtia alım-satım işi ile iştigal eden)  ve sistemde “Stok Defteri” tutmayan, mükelleflerin “Envanter Takip Listesi” kullanması zorunludur.

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Tüm Mükelleflerin Envanter Listesi Kullanması Zorunlu Mu?

İşletme hesabı esasına göre defter tutan , (faaliyet konusu itibari ile emtia alım-satım işi ile iştigal eden) ve sistemde “Stok Defteri” tutmayan, mükelleflerin “Envanter Takip Listesi” kullanması zorunludur.

Envanter Takip Listesi Kullanmak Zorunlu Mu?

 Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan (faaliyet konusu itibari ile emtia alım-satım işi ile iştigal eden) ve sistemde “Stok Defteri” tutmayan, mükelleflerin “Envanter Takip Listesi” kullanması zorunludur.

Envanter Takip Listesi Gelir ve Gider Kayıtlarından Hareketle Otomatik Oluşturulabilir Mi?

Envanter Takip Listesi gelir ve gider  (mal alış/ satış)  kayıtlarından bağımsız olarak oluşturulmaktadır. Listeye manüel(elle) girişlerin yapılması mümkündür. Envanter listesi ile gelir gider kayıtları ve hesap özeti arasında bir ilişki bulunmamaktadır.

Envanter Takip Listesi Menüsüne Nasıl Giriş Yapılır?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Envanter Takip Listesi” menüsü tıklanarak giriş yapılabilecektir.

Envanter Takip Listesi Menüsü Hangi Mükelleflerde Yer Almaktadır?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde “Envanter Takip Listesi” menüsü yer almaktadır.

Envanter Takip Listesi Neyi İfade Etmektedir?

 Envanter listesinde takip ettiğiniz emtia giriş ve çıkışlarını “dönem başı, birinci geçici vergi dönemi, ikinci geçici vergi dönemi, üçüncü geçici vergi dönemi, dönem sonu” şeklinde detaylı takip edilebileceği gibi, her bir dönem için tek kayıt ile envanterlerin takip edildiği listeyi ifade etmektedir.

Mükelleflerin, hangi detay kırılımında envanter kalemi ekleyeceği mükellefin isteğine bırakılmıştır.

Envanter Takip Listesinde Yer Alan Kalemlerde Güncellenme, Görüntüleme ve Silme İmkânı Var Mı?

Envanter Takip Listesinde yer alan ve işlem yapılmak istenen kalemin üzerine tıklanarak, gerekli değişiklik, silme ve görüntüleme yapılabilme imkânı bulunmaktadır.

Geçici Vergi Dönemleri İtibari İle Dönem Sonu Mal Mevcudunun “Envanter Takip Listesine” Kaydedilmesi Zorunlu Mu?

Dönem sonu mal mevcudunun, üçer aylık dönemler itibari ile Envanter Takip Listesine tek kayıtla giriş yapılması zorunludur. Dönem sonu mal mevcudunun hangi detay kırılımında giriş yapılabilmesi mükellefin isteğine bırakılmıştır.

Envanter Takip Listesinde Oluşturulacak Kalemlere İlişkin Bilgi Girişleri Hangi Düzeyde Olmalıdır?

 Envanter listesinde takip ettiğiniz emtia giriş ve çıkışlarını “dönem başı, birinci geçici vergi dönemi, ikinci geçici vergi dönemi, üçüncü geçici vergi dönemi, dönem sonu” şeklinde detaylı takip edilebileceği gibi, her bir dönem için tek kayıtla da takip edilebilecektir. Mükelleflerin, hangi detay kırılımında envanter kalemi ekleyeceği mükellefin isteğine bırakılmıştır.

Stok Defteri Kullanmak Zorunlu Mu?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan, (faaliyet konusu itibari ile emtia alım-satım işi ile iştigal eden)  mükelleflerin , “Stok Defteri” kullanılması mükellefin isteğine bırakılmıştır.

Stok Defterini Hangi Mükellefler Açabilecektir?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan, (faaliyet konusu itibari ile emtia alım-satım işi ile iştigal eden)  mükelleflerin “Stok Defteri” açabilecektir. “Stok Defteri” kullanılmasında bir zorunluluk yoktur. “Stok Defteri” tutmayan, mükelleflerin “Envanter Takip Listesi” kullanması zorunludur.

Stok Defteri Nasıl Açılmaktadır?

“Sistem Yönetimi”  başlığı altında “Defter İşlemleri” ekranından, “Kapalı” durumundaki “Stok Defteri’ni  “Aç ”butonunu tıklaması suretiyle “Stok Defteri” açılmaktadır.

Stok Defteri Nasıl Kaldırılmaktadır?

“Sistem Yönetimi”  başlığı altında “Defter İşlemleri” ekranından, “Açık” durumundaki “Stok Defteri’ni  “Kapat ”butonunu tıklaması suretiyle “Stok Defteri” kaldırılmaktadır. Stok defteri açık olan kullanıcı, stok kartları ile bağlantılı gider veya gelir kaydı girmiş ise bu kullanıcı, stok defterini kaldırmadan önce söz konusu gelir ve gider kayıtlarını silmesi gerekir. Stok defterine girilen gelir ve gider kayıtları silinmediği takdirde, hata ile karşılaşır ve defteri kaldıramadan işlem sonlandırılır.

 


Kaynak: Defterbeyan.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here