Ana sayfa Vergi Defter-Beyan Sistemi uygulamasında izleyen faaliyet dönemlerinde sistemi kullanmak üzere tekrar başvuru yapılmasına...

Defter-Beyan Sistemi uygulamasında izleyen faaliyet dönemlerinde sistemi kullanmak üzere tekrar başvuru yapılmasına gerek bulunup bulunmadığı

Defter Beyan Sistemine başvuru,

57
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 18/1/2018 tarihinde yapmış olduğunuz başvuru üzerine Defter-Beyan Sistemine göre kayıtlarınızı tutmaya başladığınız ve 2018 yılı kayıtlarınızı sisteme girdiğinizden bahisle Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 2019 takvim yılında tekrar başvuru yapmanıza gerek bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin (Sistem) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğin;

– “Başvuru” başlıklı 5’inci maddesinde, “(1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.”,

– “Sistem üzerinden tutulabilecek defterler” başlıklı 9’uncu maddesinde ise, “(5) Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanunda öngörülen tasdik hükmündedir.”

ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil), “www.defterbeyan.gov.tr” adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik ortamda yapılacağından, Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü bulunan serbest meslek erbaplarının izleyen faaliyet dönemlerinde Sistemi kullanmak üzere ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.


Kaynak: GİB, Özelge, 06.01.2020, 27575268-105[Mük.242-2018-627]-E.6319, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Defter beyan sistemimde gider olarak yazılabilecek demirbaş sınırı nedir?

Ödenmeyen SGK primleri Defter beyan sisteminde nasıl gösterilir?

Defter beyan sistemine toplu veri girişi yapabilir miyiz?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here