Ana sayfa SGK Aylık Bağlama ve Borçlanma Programlarında Yapılan Değişiklikler

  Aylık Bağlama ve Borçlanma Programlarında Yapılan Değişiklikler

  129
  0

  T.C.

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Sayı : 40552758-203.05.15-E.13800343 13.11.2020
  Konu : Aylık Bağlama ve Borçlanma Programlarında Yapılan Değişiklikler

  GENEL YAZI

  Bilindiği üzere, Başkanlığımız iş ve işlemleri bilgisayar programları aracılığı ile yürütülmekte, söz konusu programlar ise mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle revize edilmekte veya yerlerine yeni programlar uygulamaya alınmaktadır.

  Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren yurt dışı borçlanma ve tahsis işlemlerinin yürütüldüğü; 4/-1(a) Yurtdışı Borçlanma, Güvence 4B, Emektar 4A, ve Emektar 4B programlarında yapılan değişikliklikler aşağıda açıklanmıştır.

  Emektar 4A Programı

  1) Emektar 4A yaşlılık / maluliyet işlemleri ikinci karar “Prim ödeme gün sayıları ve kazançların değişmesi” menüsünden “ödenmesi” ekranında giden gitmeyen hesabının yapılmasında, “Bu Hareket İçin Bu Değerlerden Aylık Hesabı Yapılsın mı? butonu eklenerek, sistemde önceki verileri esas alınarak belirli dönemler için aylık hesabı yapılması sağlanmıştır.
  2) Emektar4a programında sigortalıların sağlık durumlarının güncellenmesi için SPAS işlemleri menüsüne ek olarak; Yaşlılık / maluliyet / ölüm ilk ve ikinci karar ekranlarında “Sağlık Provizyon Açılsın mı?” butonu eklenerek sağlık aktivasyon işlemlerinin aylık bağlama /düzeltme esnasında yapılması sağlanmıştır.
  3) Yaşlılık / maluliyet / ölüm ekranlarında yurt dışı sözleşmesine istinaden aylık bağlanma aşamasında sözleşmeli ülke isimleri belirtilmek suretiyle sözleşmesiz ülke seçilme hatası önlenmiştir.
  4) Yaşlılık / maluliyet ikinci karar ekranlarında mahkeme işlemleri menüsünde yazılımsal değişiklikler yapılarak mahkeme karalarına istinaden aylık bağlanırken alınan hataların (Kanun maddesine göre aylık bağlanamaz uyarısı gibi) gelmesi önlenerek aylık bağlanması işlemlerin devamı sağlanmıştır.
  5) Yaşlılık / maluliyet ikinci karar ekranlarında otomatik yasa maddesi kontrolü eklenmiştir.
  6) Yaşlılık / maluliyet ikinci karar ekranlarında Sözleşmeden / Borçlanmaya dönüştürülen dosyalarda tahsis talep tarihinin değiştirilmesi engellenmiş ve hata mesajı ile kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
  7) Emektar 4A programında “kayıt güncelleme işlemleri” sekmesinin altında “ülke kodu değiştirme” menüsü açılarak aylık işlemlerinden bağımsız olarak ülke kodu değiştirme imkanı sağlanmıştır.

  8) Aylık görüntüleme ekranına “devir aylığı” bölümü eklenmiş olup bu bölüme “D” kodu verilenlerin toplu olarak devredilen dosya olduğunun anlaşılması sağlanmıştır.
  9) Tahsis no değişimlerinin takip edilebilmesi için; aylık görüntüleme ekranına “Tahsis no değişimleri” bölümü eklenmiştir.
  10) Kalamoza ekranlarının sicil numarasıyla sorgulama yapılması sağlanmıştır.
  11) Yurt dışı sigorta kurumlarına bildirilecek aylık miktarlarının kalamoza ekranından PDF olarak alınması sağlanmıştır. Kalamoza ekranlarının SSK sicili üzerinden yapılmasına olanak sağlanmıştır.
  12) Transfer işlemleri gerçekleştirirken banka güncelleme menüsünde yurt dışına transfer edilen ödemelerinin detaylarının sistemde görüntülenmesi sağlanmıştır.

  4-1/A Yurtdışı Borçlanma Programı

  1) “Sözleşmeli Ülke İşlemleri” menüsü işletime açılarak, sözleşmeli ülkelerin hizmetlerinin sisteme yüklenerek Tescil ve Hizmet Dökümü ekranlarında görünmesi sağlanmıştır.
  2) Yurt dışı borçlanma işlemleri menüsüne Şef onayı eklenmiştir.

  Güvence Programı

  1) Yurtdışı borçlanması müracaatına istinaden tescil kaydı açılacak olan dosyalar için 9997 NACE kodu ile ilk tescilin açılması ve mevcut kayıtların güncellenebilmesi için programda düzenleme yapılmıştır.
  2) Tescil güncelleme ekranına, “Yurtdışı Borçlananlar” seçeneği eklenmiştir.
  3) Sigortalı bilgileri genel görüntüleme ekranı unvan bölümünde yer alan, yurt dışı borçlanması için kullanılan “T.C. Kimlik Numarası Olmayan” ibaresi, “Yurtdışı Borçlanma” olarak düzeltilmiştir.
  4) Diğer Kurum/Sandıkta yapılan yurt dışı borçlanmalarını hizmet işlemleri menüsünden sisteme yüklerken alınan hataların giderilmesi ve Emektar 4B programında aylık bağlama esnasında sistemden 2019/16 sayılı Genelgeye göre aylık bağlanacağından ilgili menüye “Talep Tarihi- Borç Ödeme Tarihi- Borçlanma Tipi/ Ülke Adı” bölümleri eklenmiştir.
  5) 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonraki yurt dışı borçlanmaları 4/1-(b) statüsünde değerlendirileceğinden farklı statüden sözleşme aylığı alan sigortalıların borçlanma işlemlerinin aylıklarının durdurulmadan gerçekleştirilmesi için düzenleme yapılmıştır.
  6) 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında yurt dışı borçlanması yapan sigortalıların statülerinin sonradan değişmesi durumunda ödemiş oldukları borçlanma bedellerinin 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) statüsüne aktarılırken yaşanan sorunlarla ilgili olarak Güvence sistemine “Kurum Hata Kodu 50” (4/1-(a) statüsünde yapılan yurt dışı borçlanması iptal edilenler için kurum hata kaydı) olarak yeni bir kod tanımlatılmıştır.

  Emektar 4B Programı

  1) 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan yurt dışı borçlanma sürelerinin ilgili aylara mal edilmesi yeniden düzenlendiğinden, borçlanma talep tarihi esas alınarak programda gerekli düzenleme yapılmıştır.
  2) Diğer Sandık Yurtdışı Borçlanması yüklenen dosyalarla ilgili olarak 1/8/2019 öncesi sonrası seçeneği aktifleştirilerek Güvence Programından borçlanma talep tarihinin kontrolü sağlanarak Kanun Öncesi/Kanun Sonrası aylık bağlama aşamasında kontrol sağlanmıştır.
  3) 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) kapsamında veya diğer statüler kapsamında sözleşme aylığı bağlanan dosyaların yurt dışı borçlanma ile tam aylığa çevrilmesinde aylık bağlama şartlarının oluşup oluşmadığının tespiti için “Sigortalamadan Hizmet Getir” bölümüne “sözleşme aylığının bağlandığı statü ve bu statüdeki sözleşme aylığı talep tarihinin” girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
  4) Borçlanma talep tarihleri 1/8/2019 öncesi/sonrası olanların kazanç mal etme kuralı farklı olduğu için “Yurt dışı Kanun Maddesi” seçeneği eklenmiş ve kontrol konularak yanlış seçim yapılması engellenmiştir.
  5) Ölüm dosyaları için aynı kontrollere ek olarak “Aktif/Pasif” seçeneği eklenerek doğru seçim yapılmadan bir sonraki bölüme geçilmesine izin verilmemiştir.
  6) Sözleşme aylığı bağlanan dosyalarda karar ekranına ülke adı ve sabit sayının görünmesi sağlanmıştır.

  Programlarda yapılan düzenlemelere ilişkin kullanım kılavuzları yazımız ekinde gönderilmiştir.

  Söz konusu programlarla ilgili uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için ilgili ekran görüntüleri ile birlikte Emektar 4A ve Yurtdışı Borçlanma Programı için; Ümmühan ŞABANOĞLU (usabanoglu@sgk.gov.tr) ve Zeliha BAYRAM (zbayram@sgk.gov.tr), Emektar 4B, Güvence Programı için ise İnayet MİLLİDERE (ialp@sgk.gov.tr) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


  Kaynak: TÜRMOB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here