Ana sayfa SGK Askerlik Borçlanması 2019

Askerlik Borçlanması 2019

Askerlik Borçlanması 2019 Yılı İçin ne kadar oldu

264
0

Giriş 

Askerlik Borçlanması,  01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41. maddesinin (b) bendi hükmünde düzenlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 41. Maddesinin (b) bendinde “Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri”nden istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkânı tanınmıştır.

 

Askerlik Süresinin İstenilen Kısmı Kadar Borçlanma Yapılabilir. 

Askerlik Borçlanması yapmak isteyen kişiler; Askerlikte geçen sürelerden istedikleri kadarı için borçlanma yapabilirler.

Örnek olarak 18 ay askerlik yapan kişi;  1 gün ile 540 gün arasındaki istediği kadar süreyi borçlanabilir.

Ne kadar sürenin borçlanılacağının hesabı; kişinin mevcut SGK gün sayısı, emeklilik yaşı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihleri ve halen tabi olduğu sosyal güvenlik kurumu ile ilgili kriterler ve bu kriterlerin emekliliğe etkisi göz önüne alınarak yapılmalıdır.

 

Askerlik Borçlanması, Sigorta Başlangıç Tarihini Geri Çeker. 

Askerlik yapılan tarih, sigorta başlangıç tarihinden önce ise,  askerlik borçlanması süresi kadar, sigorta başlangıç tarihi geriye çekilir ve borçlanılan süre mevcut sigortalılık gününe eklenir.

Örnek: 01.05.1992 tarihinde ilk defa SSK’lı olarak (Yeni adıyla 4/a sigortalısı) işe başlayan sigortalı, 15.08.1988 – 06.02.1990 arasında yaptığı askerlik hizmetinin tamamı için borçlanma yapmıştır. Sigortalının Askerlik yaptığı tarih,  ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten önce olduğu için 01.05.1992 olan sigorta başlangıç tarihi, bu tarihten 540 gün geriye çekilir.

Sigorta Başlangıç Tarihi                :  01.05.1992
Askerlik Dönemi                           : 15.08.1988 – 06.02.1990
Askerlik Borçlanma Günü              :        540 Gün (1 yıl 6 ay)
Sigorta Başlangıcı Hesabı          : 01.05.1992
(1 Yıl,  6 Ay Borçlanılan süre)        :        6      1
Yeni Sigorta Başlangıç Tarihi         :  01.11.1990

Askerlik Borçlanması ile 01.05.1992 olan sigorta başlangıç tarihi 540 gün geriye çekilerek 01.11.1990 olmuştur.

Sigorta başlangıç tarihinden sonra Askerlik hizmetinin yapılması halinde ise, yapılan askerlik borçlanması sadece gün olarak sigortalılık prim süresine eklenir.

 

Askerlik Borçlanması İçin Ödenecek Prim Her Yıl Artmaktadır

Askerlik Borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru sonrası, Kurum tarafından borçlanma hesabı aşağıdaki şekilde hesaplanarak, talepte bulunan kişiye tebliğ edilir.

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında yapılacak Askerlik Borçlanmaları için talepte bulunan sigortalıların her gün için ödeyeceği en az prim tutarı 85,28 TL x %32 = 27,29 TL’dir.  30 Günlük borçlanma tutarı 818,69 TL’dir.

Örnek

18 aylık askerlik süresinin tamamı olan 540 günü Sigorta tabanından borçlanmak için ikametgahının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuran sigortalını ödeyeceği borçlanma prim tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. (01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi için)

Sigorta Tabanı                :             2.558,40 TL/Ay
Günlük Sigorta Tabanı     :                85,28 TL/Gün
Borçlanılan Gün              :                   540 Gün (Askerlikte Geçen Borçlanılacak Gün)
Prime Esas Tutar             :         46.051,20 TL    (540 Gün x 85,28 TL = 46.051,20 TL)
Prim Oranı                      :                 %32
Ödenecek Tutar              :          14.736,38 TL   (46.051,20 x %32 = 14.736,38 TL)

Asgari Ücretin ve sigorta tabanının yıllık dönemler halinde artması nedeniyle, ödenecek borçlanma tutarı her yıl artmaktadır.  Bu nedenle askerlik borçlanması yapılması sigortalı lehineyse yapılmasında fayda vardır.

 

Borçlanma Asgari Ücretin Tabanı-Tavanı arasındaki Tutardan Yapılabilir.

 Askerlik borçlanması sigorta tabanı ile tavanı arasındaki istenilen bir tutardan yapılabilir.   01.01.2019-31.12.2019 dönemi için Sigorta;

Tabanı  :  2.558,40 TL/Ay
Tavanı   :19.188,00 TL/Ay’dır. (Sigorta Tavanı taban ücretin 7,5 katıdır.)

Askerlik borçlanması taban tutarından düşük ve tavandan yüksek olmamak şartıyla aradaki istenilen bir tutar üzerinden yapılabilir. Sigortalılık süresinin çoğu yüksek tutarlardan ödenen sigortalının emekli maaşının düşmemesi için askerlik borçlanmasını da yüksek tutardan yapması   sigortalının lehine olacaktır.

540 Günlük askerlik borçlanmasının, sigorta tavanından yapılması durumunda ödenecek borçlanma tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi için)

Sigorta Tavanı                 :             19.188,00 TL/Ay
Günlük Sigorta Tavanı      :               639,60 TL/Gün
Borçlanılan Gün               :                   540 Gün (Askerlikte Geçen/Borçlanılacak Gün)
Prime Esas Tutar             :            345.384,00 TL(540 Günx639,60 TL = 345.384,00 TL) Prim Oranı                      :                  %32
Ödenecek Tutar               :            110.522,88 TL  (345.384,00 x %32 = 110.522,88 TL)

 

Borçlanılan Tutar, Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Ödenmelidir.

Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 5510 SGK Kanunu 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.  

 

Aktif Sigortalı olmayanlar da Askerlik Borçlanması Yapabilir.

Askerlik borçlanması müracaatı sırasında aktif sigortalı olma zorunluluğu yoktur.  Sigortalının

veya hak sahiplerinin askerlik borçlanması talebinde bulundukları sırada adına borçlanma yapılacak kişinin aktif olarak sigortalı olma zorunlulukları yoktur.

 

Yedek Subay Okulunda Öğrenci olarak Geçen Sürelerde Borçlanılabilir.

5510 sayılı SGK Kanunu’nun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasına imkân sağlanmıştır.

1803 sayılı Af Kanununun 15’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca her derecedeki askeri okullarda diğer öğrenim kurumlarında Milli Savunma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim yapan askeri öğrencilerden, 07/02/1974 tarihine kadar gerek disiplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (kendi isteği ile ayrılanlar hariç) okulda geçen süreleri askerliklerine sayıldığından, 18 yaşından sonra geçmiş olması şartıyla ve o tarihte emsallerinin tabi olduğu muvazzaf askerlik süresini geçmemek üzere okul süreleri borçlandırılacaklardır.

 

Vergi Mükellefiyeti, Askerlikte de devam edenler Borçlanma Yapamayacaklardır.

Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erdiğinden, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi olan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarla (3) numaralı alt bendine tabi olan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının sigortalılıkları askerlik yaptıkları sürede de devam edebileceğinden, askerlik yaparken söz konusu sigortalılıkları devam edenlerin askerlik süreleri borçlandırılmayacaktır.

 

T.C. Vatandaşlığına Geçenler de geldikleri ülkedeki süreler için Borçlanma Yapabilir.

Türk vatandaşlığına alınanlardan vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler belgede kayıtlı süreyi, belgede kayıtlı sürenin olmaması veya Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

 

Askerlik Borçlanması E-Devlet Üzerinden Yapılabilir.

Askerlik borçlanması talebi ikametgâh adresinin bağlı olduğu SGK hizmet birimlerinden yapılabileceği gibi, e-Devlet sistemi üzerinden de borçlanma talebinde bulunulabilir.

 

Ali KARAKUŞ
22.10.2019
İstanbul

 


Kaynak: Ali Karakuş
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here