13.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 11:01
Ana Sayfa Etiketler E-devlet

Etiket: e-devlet

Vergiden muaf esnaftan mal ve hizmet alımları karşılığı yapılacak ödemeler üzerinden...

0
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu  maddesinin son fıkrasında, "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif  suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almakta olup, aynı  Kanunun      94 üncü maddesinde, nakden veya hesaben  yaptığı ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi  tutulacak ödemeler belirtilmiştir.

Başka amaçla alınmış raporlar engellilik indirimi içinde geçerli midir?

0
Başka amaçla alınmış raporlar engellilik indirmi içinde geçerli midir?

Vefat eden kişinin belgesiz borçları veraset ve intikal vergisi matrahından indirilebilir...

0
Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde indirilmesi mümkündür.

Vergi borçlarında tahsil zamanaşımı süresi kaç yıldır?

0
Adli ve idari para cezalarına ait özel kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri saklı kalmak şartıyla 6183 sayılı Kanun kapsamına giren bütün amme alacakları için tahsil zamanaşımı süresi 5 yıldır.

7440 Sayılı Kanunda BağKur İhya var mı?

0
4b'li çalışanın, e-devlet üzerinde yaptığı sorgulamada tescil durumu sigortalı terk görünüyor. Bu kişi Sgk'ya başvurarak ihya işlemi yaptırabilir mi?

Afetzedeler Geçici Kimlik Belgelerini e-Devlet’ten Alabilecekler

0
Afetzedeler Geçici Kimlik Belgelerini e-Devlet’ten Alabilecekler

Yabancı gerçek kişi e-devlet şifresi alabilir mi?

0
Türkiye'de kurulu limited ve/veya anonim şirketin ortağı yurt dışında yerleşik tüzel kişiliktir. Türk şirkete atanan yetkili yurt dışı yerleşik tüzel kişilik adına yine yurt...

SGK e-tebligat uygulamasına nasıl başvuru yapılır?

0
SGK E-Tebligata müracaat e-devlet sistemi üzerinden nasıl yapılır? E-devlet> Sgk e-tebligat> Yeni Başvuru aşamalarını takip etmeniz gerekmektedir; E-devlet- e tebligat Sgk başvuru ekranına giriş yapınız E-devlet SGK...

SGK dosyası iz olmuş mükellefler SGK E-Tebligat uygulamasına başvuru yapmalı mıdır?

0
SGK işyeri dosyası iz olmuş mükellefler için e-tebligat başvurusu yapılmalı mıdır?  Yapılan yasal düzenleme iz dosyasına ilişkin açıklama içermemektedir.  Ancak işyeri SGK dosyası tamamen kapatılmamış ise...

SGK e-tebligat sistemine başvurular başladı mı?

0
24/09/2021 tarih 31608 sayılı SGK YÖNETMELİĞİNE göre kurumca belirlenen sistem üzerinden elektronik tebligat adresi edinmek için başvuru yapmakla yükümlüdür denilmektedir. Bu başvuruyu nasıl ve...