Ana sayfa Mevzuat Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklarda Yeni Dönem

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklarda Yeni Dönem

446
0

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklarda Yeni Dönem
27.12.2018

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsamaktadır.

Kanun ile getirilen düzenlemelere göre Kanun kapsamında kalan alacaklara ilişkin takipler elektronik ortamda başlatılabilecek ve takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezî Takip Sistemi oluşturulacak.

Buna göre alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezî Takip Sisteminde yer alan takip talebini dolduracak ve takip talebinin doldurulması akabinde sistem tarafından ödeme emri düzenlenerek sistem üzerinden ilgili PTT’ye iletilecek. PTT, bu bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecek.

Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak. Borçlu, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilecek. Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz edilebilecek.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine icraya devam olunacak; haciz aşamasına geçilecek.

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine ilişkin hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler hakkında uygulanmayacak. Merkezi Takip Sistemi’ne yönelik düzenlemeler, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: Resmi Gazete

 

 


Kaynak: ozgunlaw.com.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here