Ana sayfa SGK 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın Tam...

  506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi

  Yurt dışı borçlanma ile kısmi emeklilik hakkının tam emekliliğe dünüştürülmesi

  70
  0

  5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle yurt dışı borçlanma süreleri 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren 4/1-(b) kapsamında değerlendirileceğinden, 506 sayılı
  Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklarca yurt dışı borçlanması
  yapılmayacaktır. Buna göre sandıklarca bağlanmış olan kısmi aylıkların tam aylığa
  dönüştürülmesine ilişkin işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

  1. Kısmi aylıkların tam aylığa dönüştürülmesine ilişkin borçlanma talepleri bu
  Genelgenin “3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” başlıklı bölümünde belirtilen
  birimlere yapılacaktır.

  2. Yurt dışı hizmet borçlanma talebini alan birim, kısmi aylığı bağlayan sandıktan
  ilgilinin yurt dışı çalışma süreleri ile sandık aylık bağlama kararının gönderilmesini ve sandık hizmetlerinin GESAK (Geçici 20 nci Madde Sandıkları Tescil ve Hizmet Kayıt Programı) programına işlenmesini talep edecektir.

  3. Yurt dışı hizmet borçlanmasını gerçekleştirecek birim, bu bölümün 5.2.2.
  maddesindeki bilgi ve belgeleri esas alarak borçlanma işlemini sonuçlandıracaktır. Yapılacak borçlanma işlemi sonucu mülga 2829 sayılı Kanuna veya 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre aylığın bağlanacağı statüyü belirleyecektir. Ancak, aylığın bağlanması gereken statüye göre tam aylığa hak kazanılamaması durumunda borçlanma işlemi gerçekleştirilmeyerek talep sahibine ve ilgili sandığa tam aylığa yetecek süre bulunmaması nedeniyle borçlanma talebinin reddedildiği bilgisi verilecektir.

  4. Sandıklar tarafından bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda
  tam aylığa dönüştürülmesi de sandıklarca gerçekleştirilecekse borçlanma işlemleri bu
  bölümün 2. maddesindeki bilgi ve belgeleri esas alarak Kurumca gerçekleştirilecektir.

  Borçlanma tutarının ödenmesini müteakip bağlanan kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için borçlanılan yurt dışı süreleri ve borç ödeme tarihi borçlanmayı gerçekleştiren birim tarafından ilgili sandığa bildirilecektir. Sandık tarafından bu Genelgenin “5.1. 5510 Sayılı Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) Bendi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi” başlıklı bölümünün 5.1.3. maddesindeki açıklamalar doğrultusunda tam aylığa dönüştürülme işlemi gerçekleştirilecektir.

  5. Sandıklar tarafından bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda
  tam aylığa dönüştürülmesi 4/1-(b) kapsamında yapılacaksa borçlanma işlemleri bu bölümün 2. maddesindeki bilgi ve belgeler esas alınarak Kurumca gerçekleştirilecektir. Borçlanma tutarının ödenmesini müteakip sandık tarafından bağlanan kısmi aylığın kesilmesi ve tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatının gönderilmesi ilgili sandıktan talep edilecektir.

  Örnek: Türkiye’de 11/9/1984-22/7/1987 tarihleri arasında 1031 gün, Almanya’da
  1/1/1990-31/11/2002 tarihleri arasında 4650 gün olmak üzere toplam 5681 günü bulunan
  1/1/1956 doğumlu erkek sigortalıya, 21/11/2018 tarihli tahsis talebine istinaden Türkiye
  Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi esas alınarak 1/12/2018 tarihi itibariyle 506 sayılı
  Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kısmi aylık bağlanmıştır. 9/8/2019 tarihinde
  kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesine yetecek süreyi borçlanmak isteyen ilgilinin kısmi aylığının tam aylığa dönüştürülmesi için borçlanacağı süre 4/1-(b) kapsamında
  değerlendirilecektir. Bu süre mülga 2829 sayılı Kanuna göre son yedi yıllık fiili hizmet
  hesabında esas alınan 1260 günün tamamını kapsadığından kısmi aylık 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürülecektir. Buna göre borçlanılacak süre, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kısmi aylığın başladığı tarihteki 4/1-(b) kapsamında tam aylık bağlanması için öngörülen 15 yıl prim ödeme süresini (5400 gün) tamamlayacak gün sayısı kadar (5400-1031=4369) olacaktır. Borçlanılan süreler, borçlanmaya esas hizmet cetvelinde kayıtlı son tarih olan 31/11/2002 tarihinden borçlanılan 4369 gün geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.


  Kaynak: SGK Genelgesi 2019/16
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here