Ana sayfa Duyurular 29 Mayıs 2019 Tarihli Avro Cinsi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu

29 Mayıs 2019 Tarihli Avro Cinsi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu

403
0
29 Mayıs 2019 Tarihli Avro Cinsi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

                        27 MAYIS 2019

BASIN DUYURUSU

Bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçi piyasada 31 Mayıs 2019 valör tarihli Avro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir. Kira sertifikası ihracı bankalara Doğrudan Satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin 29 Mayıs 2019 saat 14:00’a kadar Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Taleplere ilişkin form ekte yer almaktadır.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. Bankaların kira sertifikası ihracı karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, en geç valör günü (31 Mayıs 2019 Cuma) saat 13:30’a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması önem arz etmektedir.

İhraç edilecek kira sertifikasının özellikleri aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcılar söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bilgilere Bakanlığımız internet sayfasının Kamu Finansmanı>Yatırımcılar İçin Bilgiler>Kira Sertifikası (Kira Sertifikası) bağlantısında yer alan  “Avro Cinsi Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu”ndan ulaşabilecektir. Ayrıca, yatırımcılar söz konusu sertifikalarla ilgili sorularını e-posta yoluyla kaf.finans@hmb.gov.tr adresine iletebileceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek-Teklif Formu

 Kira Sertifikası Doğrudan Satış Teklif Formu

Teklif Tarihi 29/05/2019
Talep Eden Bankanın Adı:
Telefon:
Faks:
E-posta*:
Adresi:
Kira Sertifikası Yapısı Nominal Teklif Tutarı (Avro)
TRD290520F10

Avro Cinsi Sabit Kira Ödemeli

Rakamla:

Yazıyla:

“Avro Cinsi Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzunda ve işbu ihraç duyurusunda yer alan hususlar çerçevesinde son teklif verme saatinden sonra teklifimizin Bakanlığa ulaşması durumunda teklifimizin geçersiz olacağını, ihraçta kazanmış olmamıza rağmen yükümlüğümüzü kısmen veya tamamen yerine getirmememiz durumunda bahsi geçen kılavuzda yer alan hususlar çerçevesinde sonraki 4 doğrudan satış ihracında yüzde 20 teminatla, söz konusu 4 ihraçta kazanılan tutarın ardından teminatın üzerine yatırılması gereken tutarın tarafımızca yatırılmaması durumunda ise sonraki ihraçlarda yüzde 100 teminatla katılacağımızı kabul ediyoruz.”
 

Yetkili İmzalar


Yetkili İmzalar
Adı-Soyadı: Adı-Soyadı:
Ünvanı: Ünvanı:
İmza: İmza:

 

Banka Kaşesi

Not: Islak imzalı teyit yazılarının 5 iş günü içerisinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No:36 Emek Çankaya/ANKARA

Telefon : +90 (312) 204 70 60/63 91
Faks      : +90 (312) 204 71 45
E-Posta : kaf.finans@hmb.gov.tr

* Yetkili imza sahiplerinin e-posta adresleri.

 

 


Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here