Ana sayfa Duyurular 2020 Defter Tutma Hadlerine İlişkin Açıklama

2020 Defter Tutma Hadlerine İlişkin Açıklama

395
0

DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRMEDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HADLERE İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI CEVABİ YAZISI 


 

Öteden beri işletme hesabı esasında defter tutmakta olan bir mükellefin 2020 yılında tutması gereken defterlerin tespitinde 2019 yılı alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı tutarları 2020 yılı için yayımlanacak olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanacak ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek hadler ile karşılaştırılarak karar verilmelidir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından
ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise
İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.
Hangi mükellef lerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların
tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiş olup; işletme hesabı esası ve bilanço esasına
göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır.
İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirmede Vergi Usul
Kanunu Tebliğlerinde yer alan hangi yıla ilişkin had ve tutarların dikkate alınması
gerektiğine ilişkin tereddütlerin giderilmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan
Birliğimizce görüş istenilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Birliğimize hitaben gönderilen ve bir örneğine
Sirkülerimiz ekinde yer verilen 28.08.2019 tarihli ve E.121077 sayılı yazıda; 2020 yılına
ilişkin tüccar sınıfının (tutulacak defter türünün) belirlenmesi açısından 2019 yılı
faaliyetlerine ilişkin iş hacminin, Vergi Usul Kanunu’nun 177’nci maddesine ilişkin olarak
1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mezkur Kanunun mükerrer 414’üncü
maddesi kapsamında yayımlanacak hadlerle kıyaslanması gerektiği açıklanmıştır.
Buna göre; öteden beri işletme hesabı esasında defter tutmakta olan bir mükellefin 2020
yılında tutması gereken defterlerin tespitinde 2019 yılı alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı
tutarları 2020 yılı için yayımlanacak olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanacak
ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek hadler ile karşılaştırılarak karar
verilmelidir.
2020 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve
bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler ve tutulması
gereken defterler, yayımlanacak olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sonrası ayrı bir
Sirküler ile meslek mensuplarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla…

2020 Defter Hadleri ile ilgili açıklama için TIKLAYIN… 17.12.2019

 

 


Kaynak: TÜRMOB – 16.12.2019 -178-3 Sirküler – Tam Link https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/445396b3-b21d-45fa-ad1a-7c3c93c44bbc/16-12-2019-178
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here