Ana sayfa Muhasebe 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

1098
0

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

ÖZET

01.01.2019  tarihinden  itibaren  uygulamaya  başlanılan  ve  brüt  günlük 85,28.-TL  Aylık  2.558,40  TL,  net  2.020,90.-TL  olarak açıklanan  asgari ücrete  bağlı  olarak  değişen  ve  alınan  primler  ile  verilen  gelir,  aylık  ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:

1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a  bendine  tabi  sigortalıların  Sigorta  primlerine  esas  günlük  ve  aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

a) Özel sektörde:
Günlük kazanç alt sınırı   85,28 TL
Aylık kazanç alt sınırı      558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı  639,60 TL
Aylık kazanç üst sınırı     19.188,00 TL

b) Kamu sektöründe:
15/12/2018 -14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL
01.01.2019-14.01.2019 dönemi için  : 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL
15/12/2018-14/1/2019 dönemi için     : 1.082,40 TL +  1.193,92 TL = 2.276,32 TL

15/12/2018 -14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 507,38 TL x 16 gün = 8.118,08 TL
01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 639,60 TL x 14 gün = 8.954,40 TL
15/12/2018-14/1/2019 dönemi için: 8.118,08 TL + 8.954,40 TL = 17.072,48 TL

15/1/2019  ila  14/12/2019  tarihleri  arasında  ve  diğer  dönemlerde  Sigorta  Primine  Esas Kazanç Tutarları;
Aylık kazanç alt sınırı  2.558,40 TL
Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL

Çırak ve öğrenciler için;
a) Özel ve Kamu sektörü için:
Günlük kazanç tutarı 42,64 TL
Aylık kazanç tutarı     1.279,20 TL

15/12/2018 -14/1/2019 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2018 -14/1/2019 dönemi için;
15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 33,83 TL x 16 gün = 541,28 TL
01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 42,64 TL x 14 gün = 596,96 TL
15/12/2018-14/1/2019 devresi için: 541,28 TL + 596,96 TL = 1.138,24 TL

Yükseköğrenimleri  sırasında  staja  tabi  tutulan  öğrenciler,  kısmi  zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;
a) Özel ve Kamu sektörü için;
Günlük kazanç tutarı 85,28 TL
Aylık kazanç tutarı  558,40 TL

15/12/2018 -14/1/2019 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2018 -14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL
01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL
15/12/2018-14/1/2019 dönemi için: 1.082,40 TL + 1.193,92 TL = 2.276,32 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;

Yemek parası : 85,28 TL x %6 = 5,12 TL (Günlük)
Çocuk yardımı: 2.558,40 TL x %2 = 51,17 TL (Aylık)
Aile yardımı    : 2.558,40 TL x %10 = 255,84 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL
Aylık kazanç alt sınırı     2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 255,84 TL
Aylık kazanç üst sınırı    7.675,20 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.
Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.
Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;
Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.
Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.
Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL
Aylık kazanç alt sınırı: 2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 639,60 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 19.188,00 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

Günlük kazanç alt sınırı  85,28 TL
Aylık kazanç alt sınırı     2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL
Aylık kazanç üst sınırı    19.188,00 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;
Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı  85,28 TL
Aylık kazanç alt sınırı     2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL
Aylık kazanç üst sınırı    19.188,00 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;
Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur. 85,28 TL x 15 x= 1.279,20 TL,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
-(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,
Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırı  85,28 TL
Aylık kazanç alt sınırı     2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL
Aylık kazanç üst sınırı    19.188,00 TL

-(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,
Günlük kazanç alt sınırı                85,28 TL x 26=2.217,28 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre 639,60 TL x 26=16.629,60 TL

5510 sayılı Kanunun  60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.558,4 x %3 = 76,75 TL olacaktır.

5510  sayılı  Kanunun  60’ıncı  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendi  kapsamında  olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.558,4 TL x 2 = 5.116,80 TL x %12 = 614,02 TL, olacaktır.

5510  sayılı  Kanunun  60’ıncı  maddesinin  yedinci  fıkrası  kapsamındaki  yabancı  uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.558,4 TL / 3 = 852,80 TL x %12 = 102,34 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969  tarihli  ve 1136  sayılı  Avukatlık  Kanunu  uyarınca  avukatlık  stajı  yapmakta  olup  bakmakla  yükümlü olunan  kişi  durumunda  olmayanlar  için  Türkiye  Barolar  Birliği  tarafından  ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.558,4 TL x %6 = 153,50 TL olacaktır.

Hizmet borçlandırılması ile yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;
Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 85,28 TL x %32 =   27,29 TL
Üst sınırı: 639,60 TL x %32 = 204,67 TL,
Olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazançalt sınırı;
Günlük 85,28 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
Günlük 42,64 TL hesaplanacaktır.

İdari para cezaları;
1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,4 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci  maddesinin ikinci  fıkrasında  “Türk  Lirası  değerlerinin  Türk  Lirasına  dönüşüm  işlemlerinin  ve  Türk  Lirası cinsinden  yapılan  işlemlerin  sonuçlarında  yarım  Kuruş  ve  üzerindeki  değerlerin  bir  Kuruşa tamamlanacağı  ve  yarım  Kuruşun  altındaki  değerlerin  dikkate  alınmayacağı”  hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Saygılarımızla…


Kaynak: turmob.org.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here