Ana sayfa Mevzuat Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvikleri

156
0

Yatırım Teşvik Sistemi 3 alt uygulamadan oluşmaktadır:

 1. Genel Teşvik Sistemi
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 3. Stratejik Yatırımlar

Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye’yi 6 ana bölgeye ayırmaktadır.

 1. Bölge en gelişmiş, VI. Bölge en az gelişmiş bölgedir.
 2. Bölge’den VI. Bölge’ye gidildikçe destek unsurlarının oran ve süreleri artmakta, asgari yatırım tutarları ise düşmektedir.

Genel Teşvik Sistemi

Sektörüne bakılmaksızın (teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç olmak üzere);

 1. ve II. Bölge’de asgari 1.000.000 TL,

III., IV., V. ve VI. Bölge’de asgari 500.000 TL

 

tutarında gerçekleştirilecek yatırımlar Genel Teşvik Sistemi’nden yararlanabilmektedir.

Genel Teşvik Sistemi Çerçevesinde Sağlanan Destek Unsurları:

Teşvik Belgeli yatırım çerçevesinde,

► Makine – Teçhizat Alımlarında;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (İthal edilmesi durumunda)

► 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlarda Gelir Vergisi Stopajı Desteği

► Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımları İçin Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

 Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında,

 • Her bir ilde teşvik edilecek sektörler

Ve

 • Bu sektörler için asgari yatırım tutarları belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde, bölgelere göre sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 1. bölgede yer alan İstanbul’da teşvik edilen sektörler son derece sınırlıdır.

İstanbul’da Teşvik Edilen Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları

► Derinin Tabaklanması, İşlenmesi  (Sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de Yapılacak Yatırımlar) – 1 Milyon TL

► İlaç / Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı – 1 Milyon TL

► Sınai Kalıp – 4 Milyon TL

► Büro, Muhasebe ve Bilgi İşlem Makineleri – 1 Milyon TL

► Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı – 1 Milyon TL

► Tıbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler – 1 Milyon TL

► Hava Taşıtları ve Motorlarının Bakım ve Onarımı – 1 Milyon TL

► Öğrenci Yurtları – 100 Öğrenci

► Eğitim Hizmetleri – 1 Milyon TL

► Hastane Yatırımı, Huzurevi – (Hastane 1milyon TL, Huzurevi 100 Kişi)

► Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisleri – 1 Milyon TL

 

Destek Unsurları I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge VI. Bölge
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Yatırıma OSB Dışı 15% 20% 25% 30% 40% 50%
Katkı Oranı OSB İçi 20% 25% 30% 40% 50% 55%
Sigorta OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
Primi İşveren Hissesi Desteği OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz veya Kar Payı Desteği İç Kredi YOK YOK 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan
Döviz / Dövize YOK YOK 1 puan 1 puan 2 puan 2 puan
Endeksli
Kredi
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK

Öncelikli Yatırım Konuları

Öncelikli Yatırım Konuları, VI. Bölge’de yapıldığı takdirde o bölgenin; diğer bölgelerin herhangi birisinde yapıldığı takdirde ise V. Bölge’nin desteklerinden yararlandırılmaktadır. Aşağıda Öncelikli Yatırım Konusu olarak belirlenen sektörler belirtilmiştir;

 1. Denizyolu veya Havayolu ile Yük ve / veya Yolcu Taşımacılığına Yönelik Yatırımlar
 2. Şehirlerarası Yük ve / veya Yolcu Taşımacılığına Yönelik Demiryolu Yatırımları ile Şehir İçi Yük Taşımacılığına Yönelik Demiryolu Yatırımları
 3. Test Merkezleri, Rüzgâr Tüneli ve Bu Mahiyetteki Yatırımlar (Otomotiv, Uzay veya Savunma Sanayine Yönelik Olanlar)
 4. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya Termal Turizm Konusunda Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Nitelikteki Turizm Konaklama Tesisleri
 5. Asgari 50.000 m2Kapalı Alana Sahip Uluslararası Fuar Yatırımları (Konaklama ve Alışveriş Merkezi Üniteleri Hariç)
 6. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan Alınacak Proje Onayına İstinaden Savunma Alanındaki Yatırımlar
 7. Maden İstihraç Yatırımları ve / veya Maden İşleme Yatırımları (İstanbul Hariç)
 8. Özel Sektör Tarafından Gerçekleştirilecek Olan Kreş, Gündüz Bakım Evleri ve Eğitim Yatırımları ile Asgari 20 Milyon TL Tutarındaki Hava Araçlarının Kullanım, Tamir ve Bakımına Yönelik Eğitim Yatırımları
 9. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projeleri Neticesinde Geliştirilen Ürünlerin veya Parçaların Üretimine Yönelik Yatırımlar

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayinde Gerçekleştirilecek Asgari 300 Milyon TL Tutarındaki Yatırımlar ve Asgari 75 Milyon TL Tutarındaki Motor Yatırımları ile Asgari 20 Milyon TL Tutarındaki Motor Aksamları, Aktarma Organları / Aksamları ve Otomotiv Elektroniğine Yönelik Yatırımlar

 1. Elektrik Üretimi Yatırımları
 2. Yıllık Asgari 500 TEP (Ton Eşdeğeri Petrol) Enerji Tüketimi Olan Mevcut İmalat Sanayi Tesislerinde Gerçekleştirilecek Birim Ürün Başına En Az % 20 Oranında Enerji Tasarrufu Sağlayan ve Yatırım Geri Dönüş Süresi Azami 5 Yıl Olan Enerji Verimliliğine Yönelik Yatırımlar
 3. Atık Isı Kaynaklı Olarak, Bir Tesisteki Atık Isıdan Geri Kazanım Yolu İle Elektrik Üretimine Yönelik Yatırımlar
 4. Asgari 50 Milyon TL Tutarındaki Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Yatırımları ve Yer Altı Doğal Gaz Depolama Yatırımları
 5. Karbon Elyaf Üretimine veya Karbon Elyaf Üretimi ile Birlikte Olmak Kaydıyla Karbon Elyaftan Mamul Kompozit Malzeme Üretimine Yönelik Yatırımlar
 6. Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlerin Üretimine Yönelik Yatırımlar
 7. Maden Arama Yatırımları
 8. Yenilenebilir Enerji Üretimine Yönelik Türbin ve Jeneratör İmalatı ile Rüzgâr Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kanat İmalatı Yatırımları
 9. Alüminyum Yassı Mamul Üretimine Yönelik Entegre Yatırımlar
 10. Lisanslı Depoculuk Yatırımları

Nükleer Enerji Santrali Yatırımları

Araştırma ve Referans Laboratuvarı, Tüketici Güvenliği ve Enfeksiyon Hastalıkları Referans Laboratuvarı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Analiz ve Kontrol Laboratuvarı ile Deney Hayvanları Laboratuvar Kompleksi Yatırımları

 1. Asgari 5 Milyon TL Tutarındaki 25 Dekar ve Üzeri Yurtiçinde Üretilen Sera Teknolojilerini de İhtiva Eden Otomasyona Dayalı (Bilgisayar Kontrollü İklimlendirme, Sulama, Gübreleme ve İlaçlama Sistemi İhtiva Eden) Sera Yatırımları
 2. Asgari 5.000 Büyükbaş Kapasiteli Süt Yönlü Entegre Hayvancılık Yatırımları ile Komple Yeni veya Tevsi Niteliğindeki Asgari 10.000 Büyükbaş Kapasiteli Et Yönlü Entegre Hayvancılık Yatırımları

Asgari 5 Milyon TL Tutarındaki Atık Geri Kazanım Yatırımları ve / veya Asgari 5 Milyon TL Tutarındaki Bertaraf Tesisi Yatırımları

 1. Asgari 5 Milyon TL Tutarındaki 100 Kişi ve Üzeri Kapasiteli Yaşlı ve / veya Engelli Bakım Merkezleri ve Esenlik Tesisi (Wellness) Yatırımları.
 2. İlgili Karar Ek-6’da Belirtilen Orta ve Yüksek Teknolojili Yatırım Konularında Gerçekleştirilecek Asgari 500 Milyon TL Tutarındaki Yatırımlar.

Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar

OECD Teknoloji Yoğunluk Tanımına göre Orta-Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında yer alan ürünlerden ilgili Karar Ek: 6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgede uygulanan, 4., 5. ve 6. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanmaktadır.

 1. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları ve İlgili Fasıllar

 

24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 Makine ve Teçhizat İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
3591 Motosiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 Stratejik Yatırımlar

Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde, aşağıda belirtilen şartları aynı anda sağlayan yatırımlar Stratejik Yatırım olarak tanımlanmaktadır.

 

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL’nin üzerinde olması
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 • Yatırımla sağlanacak katma değerin asgari % 40 olması
 • Yatırım konusu ürünler ile ilgili olarak son 1 yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon TL’nin üzerinde olması.

 


Kaynak: İto.org.tr
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here