4.7 C
İstanbul
Perşembe, 30 Mart 2023 5:09
Ana sayfa Etiketler Vergiler

Etiket: vergiler

Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Hâlde Ödenmemiş Vergiler Nasıl Yapılandırılacak

0
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin kesinleşmiş olup, Kanunun yayımı tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş vergiler girmektedir.

Youtuberların elde ettiği kazançlardan alınacak vergiler için yeni düzenlemeler getirildi

0
12 Ocak 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31717 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 318)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1...

1 Kasım 2021 Tarihinde Ödenmesi Gereken Vergiler

0
01/10/2021 01/11/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 01/10/2021 01/11/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/10/2021 01/11/2021 Eylül 2021 Dönemine...

7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi (9.6.2021) itibarıyla UZLAŞILAN vergiler de indirim...

0
3- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Vergiler Nasıl Yapılandırılacak? 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Kanunun...

 Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihine (bu...

0
Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri  Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan...

Ödenmeyen geçici vergiler vergi yapılandırması kapsamına giriyor mu?

0
Hangi geçici vergiler taksitlendirme kapsamına alınmıştır? 7256 sayılı Kanun kapsamına, vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Ağustos/2020 ayı ve öncesine rastlayan...

İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler için vergi taksitlendirmesinden yararlanılabilir mi?

0
İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında,...

Vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan ve 100 TL’yi...

0
TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan belli tutarın altındaki alacakların...

Vergi yapılandırılması öncesi asılları kısmen ödenen vergiler nasıl yapılandırılacak?

0
7256 Sayılı Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Asılları Kısmen ya da Tamamen Ödenmiş Olan Vergiler nasıl yapılandırılacak? 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihinden önce asılları kısmen...

Geçmiş döneme ait muhtasar beyannamesinde yanlış bildirimler için düzeltme beyannamesi vermeli...

0
Şirketimizce 2019-9 ay muhtasar beyannamesi verilmiştir. Muhtasar beyannamede ödeme türü 22 iken sehven 21 olarak beyan edilmiştir. Ücretli çalışanlarımız da vardır. Bununla ilgili düzeltme...