23.6 C
İstanbul
Cuma, 07 Ağustos 2020 3:24
Ana sayfa Etiketler Tarh

Etiket: Tarh

KDV mükellefleri yasal defterlerini nasıl tutmak zorundadır?

0
Katma değer vergisi mükellefleri, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlerler. Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça...

Perakende satış yapanlar satış etiketlerinde KDV’yi ayrı göstermek zorunda mıdır?

0
Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, KDV’nin satış fiyatına dâhil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir. Katma Değer...

Gümrük sahasında tarh edilen KDV’nin muhatabı kimdir?

0
Gümrükte tarh edilen Katma Değer Vergisi, tarh sırasında hazır bulunan mükellefe, kanuni temsilcisine, adına hareket eden komisyoncusu ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlara...

Gümrükten mal çekilirken eksik veya fazla hesaplanan KDV için daha sonra...

0
3065 sayılı Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara...

Tarh edilen katma değer vergisinin muhatabı kimdir?

0
Katma Değer Vergisi, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarh olunur. Şu kadar ki: Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilsen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi...

Katma değer vergisi kimin tarafından Tarh edilir?

0
Katma Değer Vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, Katma...

Bina ve arazi vergilerinde zaman aşımı süresi ne zaman başlar?

0
Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından...

Emlak vergisi değerini değiştiren haller nelerdir?

0
Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir: Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) ...

Emlak vergisi beyanın verilmemesi durumunda idari makamlarca ne yapılır?

0
Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 1319 sayılı kanunun 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak...

Emlak vergisinin ödemesi ne zamandır?

0
Emlak Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin...