-0.6 C
İstanbul
Pazartesi, 17 Ocak 2022 3:33
Ana sayfa Etiketler şekil

Etiket: şekil

Rehin cirosu ne demektir?

0
Rehin cirosu ne demektir? Ciro, “bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” ibaresini veya rehnetmeyi belirten diğer herhangi bir kaydı içerirse, hamil, poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir; fakat...

Tahsil cirosu ne demektir?

0
Tahsil cirosu ne demektir? Ciro, “bedeli tahsil içindir”, “vekâleten” veya bedelin başkası adına kabul edileceğini belirten bir şerhi ya da sadece vekil etmeyi ifade eden...

Poliçelerin cirolanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

0
Poliçelerin cirolanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve “alonj” denilen bir kâğıt üzerine yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. Lehine...

Anonim şirketlerde denetçilerin sorumlulukları nelerdir?

0
Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde,...

Anonim Şirketlerde Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin Ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu...

0
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem...

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri tasfiyeden dönebilir mi?

0
Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise,  pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir....

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri alacaklı firmaların çağrılmasını ve alacakların korunması nasıl...

0
Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri alacaklı firmaların çağrılmasını ve alacakların korunması nasıl yapmalıdır? Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecinde tasfiye memurlarının yetkilerinin sınırlandırılması ve genişletilmesi mümkün...

0
Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belirli uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Tasfiye memurlarının...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecinde tasfiye memurları aktifleri satabilir mi?

0
Genel kurul aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler. Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar hakkında...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecini yönetmesi için atanan tasfiye memurları görevden alınabilir...

0
Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir...