7.2 C
İstanbul
Perşembe, 02 Şubat 2023 0:46
Ana sayfa Etiketler Sayıştay

Etiket: Sayıştay

Güncel Resmi Raporlara Göre Belediyelerimizin 2019 Yılı Faaliyetlerinin ve Mali Durumlarının...

0
Mahmut ESEN  E.Mülkiye Başmüfettişi Özet: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanmış “2019 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu” başta olmak üzere; “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe...

Sayıştay’ın dış denetim değerlendirme raporu neleri kapsamaktadır?

0
Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları, idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine...

Sayıştay denetiminin süreçleri nelerden oluşmaktadır?

0
Denetimler; a) Denetimin planlanması, b) Denetim programının hazırlanması ve uygulanması, c) Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması, ç) Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi, d) Raporların...

Sayıştay başkanının seçimi nasıl yapılır?

0
Sayıştay Başkanı, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip isteklilerden 16 ncı madde esaslarına göre belirlenecek iki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli...

Sayıştay denetiminin kapsamı nedir?

0
Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar. Düzenlilik denetimi; a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer...

Sayıştay başkanın ve üyelerinin nitelikleri nelerdir?

0
1) Sayıştay Başkan ve üyelerinin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış...

Sayıştay mensupları kimlerden oluşmaktadır?

0
Sayıştay mensupları şunlardır: a) Meslek mensupları, 1) Sayıştay Başkanı, 2) Daire başkanları ve üyeler, 3) Sayıştay denetçileri b) Başsavcı ve savcılar, c) Yönetim mensupları   Kaynak: 6085 Sayılı Kanun 10. Maddesi Yasal Uyarı:...

Sayıştay denetiminin amacı nedir?

0
Denetim; a) Bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, b) Kamu mali yönetiminin...

Kamu idarelerinin hesapları Sayıştay’a denetlenmesi için ne kadar sıklıkla ve nasıl...

0
Kamu idarelerinin hesapları, muhasebe yetkilileri tarafından hazırlanarak üst yöneticiler veya görevlendirdiği harcama yetkilileri ile muhasebe yetkilileri tarafından denetime hazır bekletilir veya Sayıştay’ın bildireceği yere...

Sayıştayda görevli meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması nasıl yapılır?

0
Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının; mesleğin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucip olan, çalışma düzenini...