15 C
Istanbul
Cuma, 13 Aralık 2019 18:40
Ana sayfa Etiketler Sağlık

Etiket: sağlık

İkametgâhını yurtdışına alan bir kişinin genel sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılığı nasıl...

5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesi gereği kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılabilmeleri için, Türkiye’de ikamet etmeleri ve başka bir ülkede sağlık yardımlarından yararlanmamaları gerekmektedir. Bu...

Genel sağlık sigortası ne zaman sona erer?

Genel sağlık sigortası ne zaman sona erer?  5510 Sayılı Kanun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı veya...

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine tabi tutularak kimlerin sigortalılıkları tescil...

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine tabi tutularak kimlerin sigortalılıkları tescil edilir? 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt...

OECD 2018 Sağlık Raporu Verileri

OECD 2018 Sağlık Raporu Verileri Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin yayınladığı sağlık raporuna (Health At A Glance) göre, 2018’de sağlık hizmetlerine en fazla harcama...

Prim yatırmadan genel sağlık sigortalılık kapsamında sigortalı sayılanlar kimlerdir?

Prim yatırmadan genel sağlık sigortalılık kapsamında sigortalı sayılanlar kimlerdir? -  5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı...

Genel sağlık sigortası kapsamında kimlerin sigortalılıkları bildirimsiz olarak tescil edilir?

Genel sağlık sigortası kapsamında kimlerin sigortalılıkları bildirimsiz olarak tescil edilir? 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri gereğince sigortalı...

Aile sağlığı merkezlerine muhtasar beyannamesinde istisna uygulanır mı?

Aile sağlığı merkezi açılışı yapacağız. Merkezin bulunduğu yer kira. Kira üzerinden yapacağımız stopaj da bir istisna var mıdır? Açılış ile ilgili dikkat edilmesi gereken...

İşveren sağlık sebepleri ile işçisinin sözleşmesini fesih edebilir mi?

İşveren sağlık sebepleri ile işçisinin sözleşmesini fesih edebilir mi? İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya...

İşçi işveren ile sözleşmesini hangi hallerde derhal fesih edebilir?

İşçi işveren ile sözleşmesini hangi hallerde derhal fesih edebilir? Sağlık sebepleri: İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı...

Sigortada katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler kimlerdir?

5510 Sayılı kanunun 68’inci maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler şunlardır: a) İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile...