9.4 C
İstanbul
Pazar, 26 Ocak 2020 11:28
Ana sayfa Etiketler Sağlık

Etiket: sağlık

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi.

0
27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (Mükerrer) TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/20) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1/A,...

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi.

0
27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (Mükerrer) TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/16) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de...

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi.

0
27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (Mükerrer) TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/4) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,...

Slovenya’da sosyal koruma harcamaları %4,0 arttı

0
Slovenya’da sosyal koruma harcamaları %4,0 arttı Slovenya İstatistik Ofisi’nin yayınladığı verilere göre, Slovenya'daki genel hükümet harcamaları Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) %43,5'ine düşerken. 2018'deki...

Serbest meslek erbapları kendileri için yapmış oldukları sağlık harcamalarını gider olarak...

0
Özel Bir hastaneden adıma kesilmiş faturalı sağlık hizmetini meslek faaliyeti gideri ve KDV de indirim konusu yapabilir miyim? Faturayı Serbest meslek kazanç defterine gider...

İş sağlığı ve güvenliğini kim teftiş eder ve yetkileri nelerdir?

0
6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak...

İş sağlığı güvenlik kurulu ne zaman kurulur ve görevleri nelerdir?

0
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak...

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yükümlülükleri nelerdir?

0
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların...

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işverene görüşlerini bildirebilir mi?

0
İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan...

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla sağlaması gereken eğitimde dikkat...

0
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde...