6.6 C
İstanbul
Cumartesi, 22 Şubat 2020 10:34
Ana sayfa Etiketler Sağlık

Etiket: sağlık

Firmanın çalışanları adına yaptığı özel sağlık sigortası gider olarak işlenebilir mi?

0
Çalışanlarımıza özel sağlık sigortası yaptırmak istiyoruz. Bunun bize vergisel açıdan nasıl bir katkısı olmaktadır? Personele özel sağlık sigortası yapılması ve bedelin işverence ödenmesi halinde ödenecek...

Personellerin ödemiş olduğu özel sağlık sigortalarının ücret hesaplamasına olumlu bir etkisi...

0
Çalışan personel kendisine özel sağlık sigortası yaptırmıştır. Özel sağlık sigortası çalışan işçinin vergisinden düşülüp maaşına eklenir mi? Özel sağlık sigortasına ödenen tutarın maaşına bir...

Gelir vergisi beyannamesi veren bir kişi annesinin sağlık harcamalarını indirim konusu...

0
GMSİ beyannamesi veren mükellef yanında yaşayan annesi için yaptığı sağlık harcamalarını gider olarak yazabilir mi? Aynı soru benim için de geçerli. Serbest meslek erbabı olarak...

Hangi Saatlerde Çalıştığınızda Gece Çalışması Sayılır?

0
24 saat faaliyet göstermesi gereken işyerlerinde günlük çalışmanın gece dönemini de içermesi ve işçilerin vardiyalar halinde dönüşümlü olarak gece çalıştırılması söz konusu olabilir. Bu gibi...

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde olmayan kazancı gösterebilir miyim?

0
Yıllık gelir vergisi beyannamesinde isteğe bağlı olarak matrah bildirimi yapıp, kar göstermek istiyorum. Kazancın türü bölümünde hangisini seçmeliyim? Böyle bir yöntem olmaz. GİB ile...

Üniversite hastanelerinin faturalarını gelir vergisi beyannamemde indirim konusu yapabilir miyim?

0
Mükellefin sağlık harcamaları içerisinde üniversite hastaneleri vardır. Bu hastaneden alınan faturaları indirim konusu yapabilir miyiz? Genel olarak faturaları KDV dâhil indirim konusu yapabilir miyiz? Faturayı...

Firmasını kapatan gelir vergisi mükellefleri kapanış tarihinden sonraki eğitim, sağlık giderlerini...

0
15.02.2018 tarihinde işyerini kapatmış doktor mükellefimiz için 2018 Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ödemiş olduğu eğitim faturalarını gelir vergisi beyannamesinden düşebilir miyiz? Belirtmiş olduğunuz aylara...

Malulen emeklilik için istenilen şartlar nelerdir?

0
Malulen emeklilik için  gereken şartlar nelerdir? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin...

Askere giderken hak kazandığım iş kaybı tazminatını askerliğim bittikten sonra tekrar...

0
İş Kaybı Tazminatının Kesildiği Haller  İş kaybı tazminatı almakta olan kişilerin; yaşlılık aylığı almaya başlaması, işe girmesi veya vefat etmesi hallerinde olayın vuku bulduğu tarih...

İş Kaybı Tazminatı aldığım sürelerde sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim?

0
Ödenen Primler Sağlık Hizmetinden Yararlanma İş kaybı tazminatı alanlar için genel sağlık sigortası primleri ve emeklilik primleri yatırılmaktadır. Ancak, ilgililer iş kazası ve meslek hastalığı...