17.4 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:27
Etiketler Karşı

Etiket: karşı

Konkordatoya Başvuran İnşaat Şirketlerine Karşı Tüketicilerin Durumu Ne Olacak?

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlu vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan...

Adi ortaklık nasıl sona erer?

Adi ortaklık nasıl sona erer?  Ortaklığın sona ermesi Sona erme sebepleri Genel olarak ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer: Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız...

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir?

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir? 1- Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi ve Temsil Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu...

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur?

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur? 1-Yeni ortak alımı ve alt katılım Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır. Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü...

Adi ortaklıkta Ortakların Sorumlulukları nelerdir?

Adi ortaklıkta Ortakların Sorumlulukları nelerdir? Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar. Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı...

Forfaiting Sözleşmesi, Tanımı, Hukuki Niteliği, Konkordatoya Başvuran İnşaat Şirketlerine Uygulanacak Hukuk,...

  Uluslararası piyasalardaki yoğun rekabet, ihracatta yeni finansman tekniklerinin gelişmesine neden olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ödeme güçlüğü içerisinde bulunmaları, Forfaiting'in yeni bir finansman tekniği...

Tasfiye memurunun vergi borçlarına karşı sorumluluğu var mı?

Tasfiye memurları vergi borçlarından sorumlu mu? *Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, -Tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve...

İmza yetkisi olmayan mali işler müdürünün, firmanın vergi borcuna karşı sorumluluğu...

Bordrolu çalışanı olduğum firmanın beyannamelerini imzalayacağım, firmada imza yetkim olmadan mali işler müdürü olarak çalışmaktayım. Soru 1- Çalışılan firmanın vergi borcu olması ya da...

Adi ortaklıkta kimler her yıl hesap vermek zorundadır?

Adi ortaklıkta kimler her yıl hesap vermek zorundadır? Kanunun (Borçlar Kanunu) bu bölümünde veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki...

Adi ortaklıkta Yönetim yetkisini kaldırmak zor mudur?

Adi ortaklıkta Yönetim yetkisini kaldırmak zor mudur? Ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi, haklı bir sebep olmaksızın, diğer ortaklarca kaldırılamaz ve sınırlanamaz. Ortaklık sözleşmesinde yetkinin...