27.7 C
İstanbul
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 13:58
Ana sayfa Etiketler Hükümlülük

Etiket: hükümlülük

Şirketlerde tam ve kısmi bölünme olduğunda şirket payları ve hakları nasıl...

0
Tam ve kısmi bölünmede şirket payları ve hakları Türk ticaret kanunun 140 ıncı madde uyarınca korunur. Devreden şirketin ortaklarına; Bölünmeye katılan tüm şirketlerde, mevcut payları oranında...

Şirketlerde Geçerli bölünme çeşitleri nelerdir?

0
Sermaye şirketleri ve kooperatifler sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilirler. Kaynak: SGK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün...

Şirketler bölünebilir mi?

0
Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir. Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını...

Şirketlerin birleşmesi durumunda ortakların payları ve hakları nasıl korunur?

0
Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı,...

Ticari birleşme yapabilecek tacirler hangileridir?

0
Sermaye şirketleri; Sermaye şirketleriyle, Kooperatiflerle ve Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, birleşebilirler. Şahıs şirketleri; Şahıs şirketleriyle, Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, ...

Ticari işletmelerde birleşme nasıl olur?

0
Şirketler; Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”, yoluyla birleşebilirler. ...

Ticari işletmelere sermaye olarak neler konabilir?

0
Ticari işletmelere sermaye olarak neler konabilir? Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, Fikrî mülkiyet...

Ticaret şirketlerinin türleri nelerdir?

0
Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. 6102 TTK’da kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket...

Cari hesap sözleşmesinin başlıca şartları nelerdir?

0
Türk Borçlar Kanununun 134 üncü maddesiyle 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere cari hesap sözleşmesinin hükümleri şunlardır: Aksi kararlaştırılmadıkça, cari hesaba...

Tacirler arasında hukuki bir uyuşmazlık olduğunda mahkeme yasal defterleri inceleyip suret...

0
Ticari uyuşmazlıklarda mahkeme, yabancı gerçek veya tüzel kişi bile olsalar, tarafların ticari defterlerinin ibrazına, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verebilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri...