16.2 C
Istanbul
Pazartesi, 23 Eylül 2019 2:07
Ana sayfa Etiketler Gecikme

Etiket: Gecikme

Vergi borcunun tecil koşullarının ihlal edilmesi halinde tekrar tecil talep edilebilir...

Tecil koşullarının ihlal edilmesi halinde tekrar tecil talep edilebilir mi? Tecil ve taksitlendirilen bir amme alacağının tecil koşullarına uyulmaması nedeniyle tecilin ihlal edilmiş olması halinde;...

Uzlaşılan vergiler ile pişmanlıkla beyan edilen veya ceza indirimi talep edilen...

Uzlaşılan vergiler ile pişmanlıkla beyan edilen veya ceza indirimi talep edilen tutarlar için tecil ve taksitlendirme talep edilebilir mi? Tarhiyat  öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma...

Vergi borç tecil şartlarına uyulmamasının sonuçları nelerdir?

 Tecil şartlarına uyulmamasının sonuçları nelerdir? - Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde, tecil geçerliliğini kaybeder. - Teminat paraya çevrilir ve cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacağın...

Tecil ve taksitlendirilen vergi borçları için “borcu yoktur” yazısı alınabilir mi?

Tecil ve taksitlendirilen vergi borçları için “borcu yoktur” yazısı alınabilir mi? Borçları tecil ve taksitlendirilen borçlular, tecil edilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş...

Tecil ve taksitlendirilecek borçlar için teminat olarak neler kabul edilebilir?

Tecil ve taksitlendirilecek borçlar için teminat olarak neler kabul edilebilir? Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50.000 TL’ yi (bu tutar dahil)...

Vergi tecil faizi oranı ve azami taksitlendirme süresi ne kadardır?

Tecil faizi oranı ve azami taksitlendirme süresi ne kadardır? Tecil faizi oranı yıllık % 22'dir. Azami taksitlendirme süresi yasa gereği 36 aydır.   Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte...

Vergi borcunun tecil ve taksitlendirme talebi nasıl yapılır?

Tecil ve taksitlendirme talebi nasıl yapılır? Borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini talep eden borçluların, “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu” ile bağlı bulundukları vergi dairesine, vergi dairesi...

Vergi tecil ve taksitlendirmesi kimler tarafından, ne zaman talep edilebilir?

Vergi tecil ve taksitlendirmesi kimler tarafından, ne zaman talep edilebilir? Bizzat borçlunun kendisi veya vergi borcundan sorumlu tutulan kanuni temsilciler, ortaklar gibi asıl borçlu ile...

Hangi vergi borçları için tecil ve taksitlendirme talep edilebilir?

Hangi vergi borçları için tecil ve taksitlendirme talep edilebilir? Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata...

7143 sayılı kanun kapsamında matrah artırımı yapan mükellefler süresinde taksitlerini ödemezlerse...

6 Taksitte ödenmek üzere 7143 Sayılı Kanun kapsamında KDV ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı yapılmıştır.5 Taksit zamanında ödenmiştir. 31/07/2019 tarihindeki Son taksit 6.Taksit sehven...