12.2 C
İstanbul
Perşembe, 28 Mayıs 2020 8:08
Ana sayfa Etiketler Gecikme

Etiket: Gecikme

Ödenmeyen geçici vergiler kurumlar beyannamesinde nasıl beyan edilir?

0
2019 yılına ait, geçici vergi borcu var ise, kurumlar beyannamesi nasıl beyan edilmelidir? Ödenmeyen geçici vergi kurumlar vergisinden indirilmez. Önceden tahakkuk eden geçici vergi...

2020 yılında 27103 sayılı teşvikten faydalanmak için hangi şartları yerine getirmemiz...

0
6111 /4447 sayılı kanunun 10. maddesi ile 27103 sayılı kanunun 19.maddesinde tüm şartlar uygun olduğu taktirde ortalama ilave istihdam hesaplama kural ve yöntemleri aynı...

Geçmiş dönemlere ait beyannamelerde düzeltme sonucu çıkan vergiye istinaden gecikme faizi...

0
Şehir içi taşımacılık hizmeti veren bilanço usulüne tabi gerçek kişi mükellefim 10/2019 döneminde düzenlenmiş kasko poliçesi ve zorunlu trafik sigortası poliçelerini tarafıma geç bildirdi....

Vergi Aylık Gecikme Zammı ve Faizi Oranları

0
GECİKME ZAMMI TABLOSU GENEL TEBLİĞ NO / UYGULAMA TARİHLERİ ORANI MADDE NO/B.K.K. NO  359 01/01/1981 - 29/02/1984 Tarihleri arasında 1.Ay 10% Diğer Aylar için Aylık 3% 367 01/03/1984 - 31/08/1985 Tarihleri arasında 1.Ay 10% Diğer Aylar için Aylık 4% 370 01/09/1985 -...

Gecikme Zammı Hesaplaması İle İlgili Düzenleme Yapıldı.

0
7194 SK MADDE 23-: (VUK 112. MADDEDEKİ GECİKME ZAMMI HESAPLAMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112’nci maddesinin üçüncü fıkrasına (b) bendinden...

Gecikme faizleri için düzenlenen faturada KDV olmalı mıdır ve düzenlenen faturanın...

0
Alacaklarımızın gecikmesinden dolayı gecikme faizi faturası kestik. Kesilen faturanın muhasebe kaydında 679 hesap mı kullanılmalı? Ayrıca hesaplanan KDV de izlenmeli değil mi?   ---------------------------- / --------------------------- 120...

E- Defter Beratının süresinden sonra yüklenmesinin cezası nedir?

0
E-defter beratlarını sisteme 7 gün geç yüklemenin cezası nedir? Defter Berat dosyalarının yasal bildirim süresi içinde sisteme yüklenmesi gerekiyor. Ancak süreç için mücbir sebep olup...

Vergi borcunun tecil koşullarının ihlal edilmesi halinde tekrar tecil talep edilebilir...

0
Tecil koşullarının ihlal edilmesi halinde tekrar tecil talep edilebilir mi? Tecil ve taksitlendirilen bir amme alacağının tecil koşullarına uyulmaması nedeniyle tecilin ihlal edilmiş olması halinde;...

Uzlaşılan vergiler ile pişmanlıkla beyan edilen veya ceza indirimi talep edilen...

0
Uzlaşılan vergiler ile pişmanlıkla beyan edilen veya ceza indirimi talep edilen tutarlar için tecil ve taksitlendirme talep edilebilir mi? Tarhiyat  öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma...

Vergi borç tecil şartlarına uyulmamasının sonuçları nelerdir?

0
 Tecil şartlarına uyulmamasının sonuçları nelerdir? - Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde, tecil geçerliliğini kaybeder. - Teminat paraya çevrilir ve cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacağın...