Ana Sayfa SGK SGK Borçlularına ek süre tanındı – 21.09.2018

SGK Borçlularına ek süre tanındı – 21.09.2018

1001
0

 


 

ÖZET:

27/8/2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunaolan borçlarını yapılandırmak isteyen gerek işverenler gerekse de bağkur sigortalıları ile diğer borçlulardan bazılarına, peşin ve ilk taksit son ödeme süresi olan 7/9/2018 tarihine kadar ödeme planları tebliğ edilememiştir.Bu nedenle de yapılandırma borçlarını ödeyememişlerdir.Bu kapsamda olanSGK borçlularına, ödeme planlarının kendilerine elden veya 7201 sayılı tebligat kanuna göre tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödeme yapması için süre tanınmıştır. Bu süre zarfında borçlarını ödeyen SGK borçlularının yapılandırmaları devam edecektir.

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanun ile SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2018/Mart ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ ya verilen alacaklar, yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın usul ve esasları 08.05.2018 tarih 97 sayılı sirkülerimiz ile açıklanmıştır.

Yine diğer yapılandırmalarda olduğu gibi 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planlarının, imza karşılığı elden veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı TebligatKanunu’na göre gönderilmek suretiyle tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Ancak, 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusundabulunmalarına rağmen, değişik gerekçelerle ödeme planlarızamanında tebliğ edilemeyen, dolayısıyla 7143 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırmasından yararlanmak amacıyla öngörülen süre içindeSGK’yamüracaat eden borçlularınkendilerine yüklenemeyecek ihmal veya kusurlarından dolayı yapılandırma hakkından faydalanamadıkları ve mağdur duruma düştükleri anlaşıldığından Sosyal Güvenlik Kurumu bu kapsamda olan borçlular için ilave ödeme süresi tanımıştır.

25.09.2018/169-2Buna göre;1)Peşin ödeme talebinde bulunanlar yönünden 7143 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan tutara 2018/Eylül ayından (eylül ayı dahil), 2)Taksitle ödeme talebinde bulunanlar yönünden, 7143 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan ve süresi içerisinde ödenmeyen taksit tutarlarına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 3)5510 sayılı Kanunun Geçici 17’nci ve Geçici 63’üncü maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için talepte bulunanların hesaplanacak ihya borçlarına 2018/Eylül ayından (eylül ayı dahil), ödeme planının tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hükmü doğrultusunda hesaplanacak gecikme zammı (aylık %2) ile birlikte

* Peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanların, ödenmesi gereken tutarın tamamının ödenmesi, •Taksitle ödeme tercihinde bulunanlarınise tebliğ tarihi itibarıyla ödeme vadesi geçmiş taksit tutarlarının eksiksiz olarak, bu süre içinde ödenmesi halinde
yapılandırma anlaşmalarının geçerli kabul edilmesine, (4/b kapsamında sigortalı olanların yapılandırma ve Geçici 17’nci ve Geçici 63’üncü madde ihya kapsamında ödenen tutarların geçmiş tarihli prim değerlendirme işlemi yapılarak) bu şekilde yapılan geç ödemelerin ihlal nedeni sayılmamasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, yasal süresi içerisinde 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, ödeme planları gönderilemeyen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ile primini kendi ödeyen sigortalılar hakkında gerekli işlemler SGK’nın ilgili birimlerinceyapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönüyle gerekli program çalışmaları tamamlanarak İşveren İntra -Tahsilat -Yapılandırmalar-6736 / 7020 / 7143 -Yapılandırma Plan Tebellüğ Tarih Girişi adı altında işletime alınmıştır.

Bu menü vasıtasıyla 7143 yapılandırma planı oluşturulmuş bir işyerine tebliğ tarihi girilmesi halinde, tebliğ tarihinden önce yasal ödeme süresi geçmiş taksitlerin son ödeme tarihleri tebliğ tarihini takip eden ayın sonu olarak güncellenecektir.

Ayrıca,primini kendi ödeyen sigortalılardan (Ek-5, Ek-6, 30 günden az İBS ve 5/g) süresinde tebliğ edilmeyenlerin 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borçlarını ödeyebilmeleri için MOSİP sisteminde Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Modülü-Prim İşlemleri-Yapılandırma İşlemleri Genel-Yapılandırma Listesi menüsünde yapılandırma detayı kısmında bulunan Kurum hatası girişi bölümünde tebliğ tarihi girişi yapılarak yapılandırma ödeme planları aktif hale gelecektir.

SGK’ya 27/8/2018 tarihine kadar başvuruda bulunduğu halde 7/9/2018 tarihine kadar ödeme planları kendilerine elden veya 7201 sayılı Tebligat Kanuna göre tebliğ edilemeyen, işverenlere, bağkurlulara ve diğer SGK borçlularının yukarıdaki belirtilen haktan yararlanmalarınıve ilgili SGK birimine dilekçe ile başvurmalarınıönemle tavsiye ederiz.

Yapılan düzenleme ile genel bir erteleme veya yeni bir ödeme vadesi belirlenmemişolup, sadece 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde7/9/2018 tarihine kadar kendilerine yapılandırma ödeme planları tebliğ edilemeyen,7/9/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen SGK borçluları için yeni bir ödeme vadesi belirlenmiştir.

 


Kaynak: Türmob.org.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikHarcanan Birim Para Başına Marjinal Faydayı Eşitleme (Mikroekonomi)
Sonraki İçerikSpektroskopi (NASA / Evreni Ölçmek)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz