Ana sayfa Duyurular Sektörel Nakit Ekonomisi Konulu Çalıştayı Notları

Sektörel Nakit Ekonomisi Konulu Çalıştayı Notları

114
0

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği’nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında, “Sektörel Nakit Ekonomisi” konulu çalıştay, 15-16-17 Ekim 2019 tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştay, Proje’nin “Nakit Ekonomisi” konu başlığı altında gerçekleştirilen 2. çalıştay olmuştur.

Çalıştayın açılışını yapan Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut SÜTCÜ, Gelir İdaresi olarak denetim kapasitesinin arttırılmasına yönelik atılan adımları özetlemiş, nakit ekonomisinin ve dijital ödemelerin takip edilmesine olanak veren hukuki çerçeveye değinmiştir. Sayın SÜTCÜ, ilk çalıştayda elde edilen bulgular ışığında nakit kullanımına bağlı kayıt dışılığın en yüksek olduğu değerlendirilen; perakende, serbest meslek ve ulaştırma/lojistik sektörlerinin inceleneceğini, her bir sektör özelinde değer zincirlerinin ele alınarak nakit kullanımına sebebiyet veren noktaları ve teşvik açıklarının tespit edileceğini, dijital ve kayıt içi ödemelerin arttırılması için önerilerin ortaya konulacağını belirterek projeyle ilgili temennilerini dile getirmiş, projenin Gelir İdaresi’nin stratejik kapasitesinin artırımı ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi hedefindeki yerinin altını çizmiştir.

Üç günlük çalıştay sürecinde odak alt sektörler olan Perakende, Ulaştırma ve Serbest Mesleği derinlemesine tartışabilmek için sektör uzmanları derin dalış sunumları gerçekleştirmiş, odak sektörler özelinde nakit kullanımını teşvik eden durum ve uygulamalar derinlemesine tartışılmış olup, paydaşlar yine sektörler özelinde alternatif ödeme metotlarının yaygınlaşması için çözüm önerilerini paylaşmıştır.

Paydaşlar arasında verimli bilgi paylaşımlarının yaşandığı 3 günün sonunda, çalıştay kapanışını projenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sorumlusu Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Evren SÖNMEZ gerçekleştirmiştir. Sayın SÖNMEZ, İdare’nin gerçekleştirmiş olduğu projelere ve imza attığı regülasyonlara değinmiş, gelişen teknoloji ve ödeme yöntemlerinin nakit ekonomisini azaltma potansiyelinin gündemlerinde olduğunu belirtmiştir. Proje sonucunda ulaşılması hedeflenen nakit ekonomisinin azaltılarak kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması gibi sonuçlar dikkate alındığında; yürütülen projenin idare ve tüm paydaşlar açısından ne denli önem arz ettiğini ifade etmiştir. Bu hedefe yönelik olarak sektörler özelinde nakit ekonomisinin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir öneriler üzerinde titizlikle çalışıldığını ifade etmiştir.

Sektörel Nakit Ekonomisi konulu çalıştayda katılımcılar sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

 


Kaynak: GİB – 26.11.2019 Duyurusu
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here