Ana sayfa Vergi MR ve Görüntüleme Hizmetlerine İlişkin Raporlama Hizmetinde KDV Oranı Nedir?

  MR ve Görüntüleme Hizmetlerine İlişkin Raporlama Hizmetinde KDV Oranı Nedir?

  62
  0

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

  (KDV- ÖTV Müdürlüğü)

     

   

  Sayı : 20811645-130[20-415-25]-E.44368 12.08.2020
  Konu : MR ve Görüntüleme Hizmetlerine İlişkin Raporlama Hizmetinde KDV Oranı.  

   

  İlgi : 13.03.2020 havale tarihli özelge talep formunuz.

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara, magnetik rezonans (MR) ve görüntüleme (röntgen, ultrason, tomografi vb.) uygulamalarına ilişkin sadece raporlama hizmeti sunulduğu, herhangi bir görüntüleme hizmeti verilmediği belirtilmekte ve söz konusu raporlama hizmetlerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır. 

  Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

  Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir. 

  Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında; “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri” sayılmak suretiyle, bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür. 

  Buna göre, Sağlık Bakanlığından gerekli izinler alınmak kaydıyla, şirketinizce sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara radyoloji uzmanları marifetiyle verilen magnetik rezonans (MR) ve görüntüleme (röntgen, ultrason, tomografi vb.) uygulamalarına ilişkin raporlama hizmetleri, insan sağlığına yönelik teşhis hizmetlerinin bir parçası olduğundan, anılan BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabidir.


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here