Ana sayfa Çalışma Hayatı İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti nedir?

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti nedir?

435
0

İş ve Meslek Danışmanlığı; iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere istihdam ekseninde odaklanmış danışmanlık hizmetleri sunulması faaliyetidir. Bu hizmetler kapsamında; öğrencilerin meslek seçimlerine, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine destek olunmakta, işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmeleri sağlanmakta ve eleman temini gibi işgücü piyasasına ilişkin konularda talepleri karşılanmaktadır.


İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden;

• İş arayanlar; iş arama, mesleki becerileri geliştirme, meslek ya da iş değiştirme, işverenlerle mülakat tekniklerini öğrenme, öz geçmiş hazırlama,
• İşverenler; açık iş ilanı vererek uygun elemanı bulma, Kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında bilgi sahibi olma ve Kurumla ilgili çeşitli iş ve işlemleri gerçekleştirme,
• Öğrenciler; meslekleri ve eğitim imkânlarını tanıma, kariyer planlaması yapma, iş arama ve işgücü piyasasına girişte en doğru bilgiye ve yönlendirmeye sahip olma

kapsamında faydalanabilirler.


İş ve Meslek Danışmanlarının, İŞKUR’a kayıtlı tüm iş arayanlara,  işverenlere ve ayrıca öğrencilere daha etkin hizmet verebilmeleri maksadıyla her bir danışmana iş arayan, işveren ve okul portföyü atanması ve danışmanların bu hizmeti portföy yönetimi yoluyla sunmaları, böylece her işsizin, işverenin ve okulun bir danışmanı olması sağlanmıştır. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetiyle, kişilerin özellikleri ile mesleklerin ve işin gerektirdiği nitelik ve şartlar karşılaştırılarak bireyin istek ve durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, seçilen meslekle ilgili eğitim imkânlardan yararlanması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmektedir. Aynı zamanda işveren danışmanlığı kapsamında iş yeri ziyaretleri ile işverenlere İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme konularında yardımcı olunmaktadır.


İŞKUR birimlerinden veya İŞKUR İnternet Şubesi üzerinden İŞKUR’a kayıt işlemi gerçekleştirildikten en geç 24 saat sonra bireylerin ikamet adresine en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezinden İş ve Meslek Danışmanı atanması sağlanmaktadır. Bireyler, İş ve Meslek Danışmanlarının bilgilerine www.iskur.gov.tr İŞKUR İnternet Şubesi üzerinden ulaşabilmektedir.


İş Kulüpleri; kadınlar, gençler, engelliler, Roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren kişilere danışmanlık hizmeti yoluyla, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği veren bir aktif işgücü piyasası programıdır.

İş Kulüplerinde öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında teorik bilgilerin yanı sıra, katılımcılara işverenlerle bire bir mülakat uygulaması hizmeti verilmekte ve böylece iş hayatına girmekte zorlanan bireylerin yoğun danışmanlık desteği ile daha kolay iş bulmaları hedeflenmektedir.

Eğitimler diğer tüm hizmetlerimiz gibi ücretsiz olup İş Kulübüne katılım sonrasında sertifika verilmektedir.


İş ve Meslek Danışmanları okulları ziyaret ederek, okul idarecileri ve rehber öğretmenlerle görüşme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için iş birliği yapılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. Tanıtım çalışmaları Kurumumuzca hazırlanan afiş ve broşürlerle de desteklenmektedir. Ayrıca işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak maksadıyla ve Türkiye genelinde 1 milyon adet Meslek Seçimine Destek dergisi dağıtılmaktadır. İŞKUR Meslek Seçimine Destek dergisine ayrıca İŞKUR internet sitesinde yer alan Yayın bölümünden ulaşılabilmektedir.


Meslek seçimi aşamasına gelmiş bireylere danışmanlık hizmeti sunulurken bireyin kendini tanımasına, meslekler ve eğitim yerlerini tanımasına ve sonuçta bireyin kendi özellikleriyle mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak seçeneklerini oluşturup bu yolla karar vermesine yardım edilmektedir.
Tüm seçenekleri inceleyip değerlendiren birey, artık seçmiş olduğu meslekte bilgi, beceri ve alışkanlıklarını edinebileceği bir eğitim yerine veya bir iş yerine yönelir. Tüm bunlar meslek seçimi aşamasında bulunanların tek başlarına yapabilecekleri bir çalışma değildir. Bireylerin meslek seçme kararlarının tesadüflere bırakılmaması ve karşılaşılabilecek tüm alternatiflerin değerlendirilebilmesi için İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri içinde bireylere yardım edilmektedir.


Kişilerin özelliklerinin tanımlanmasına yardımcı olmak maksadıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır. Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak Mesleki Yönelim Test Bataryası kullanılmaktadır.
Mesleki Yönelim Test Bataryasını uygulama gayesi; kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler, Kuruma gelerek bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını İş ve Meslek Danışmanlarıyla değerlendirebilirler.


İŞKUR, öğrencilere işgücü piyasası, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, öz geçmiş hazırlama, Avrupa Birliği düzleminde iş arama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmesi maksadıyla 2013 yılından bu yana 91 Üniversite İrtibat Noktasında faaliyetlerde bulunmaktadır.

Üniversite İrtibat Noktalarında, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması, iş birliği kültürünün geliştirilmesi için üniversite öğrencilerine yönelik özelleşmiş danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Üniversite İrtibat Noktalarında; öğrencilerle yüz yüze danışmanlık hizmeti verilmesi, iş arama becerileri eğitimi verilerek mezuniyet sonrası iş bulma sürecinin hızlandırılması ve alternatif mesleklerin belirlenmesi hizmetleri de sunulmaktadır.


İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla, cezaevlerinde, mesleki eğitim ve halk eğitim merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, askeri birliklerde, yüksekokullarda bulunan kişiler ile işsizlik ödeneği alanlara, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlere, lise son sınıf öğrencilerine vb. gruplara yönelik iş arama becerileri eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerle kişilerin işgücü piyasasındaki etkinliklerinin artırılması sağlanmakta ve bu yolla bahsi geçen grupların işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılmaktadır.


İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini artırmak hedefleriyle her yıl Türkiye genelinde 1 milyon adet Meslek Seçimine Destek dergisi dağıtılmaktadır.
Dergiye www.iskur.gov.tr İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde yer alan Yayın bölümünden de ulaşılabilmektedir.


Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu merkezlerdir. Fiziki yönden yeterli, uygun nitelikte ve yeterli sayıda personeli bulunan İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri bünyesinde bulunmaktadır.

 


Kaynak: İş Kurumu
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here