Ana sayfa Çalışma Hayatı İşe personel alımında İŞKUR kaydı olan birinin devlet teşviki var mı?

  İşe personel alımında İŞKUR kaydı olan birinin devlet teşviki var mı?

  55
  0

  İşe personel alımında İŞKUR kaydı olan birinin devlet teşviki var mı? Varsa bunlar neler Ayrıca SGK tarafından teşvik alabilmesi için hangi kanundan giriş yapılmalıdır? işveren ve işçi için sağlanması gereken şartlar nelerdir?

  e-sgk
  işveren sistemi
  teşvikler ve tanımlamalar başlığından
  işçinizin TC sini yazarak hangi teşvikten yararlanabileceğini ögrenebilirsiz.


  Şirketin iki adet SGK dosyası var. Bir tanesi merkez SGK dosyası diğeri, şantiyede alt taşeron dosyasıdır. Alt taşeron SGK dosyasının teşvik (27103-6111) sorgulamada 43 kişi ortalama veriyor. Merkez sigorta dosyasında 2021 yılında kimse olmadığından dolayı “0” kişi ortalama veriyor. Bu durumda merkez sigorta dosyasına giriş yaparsam hemen teşvik alıyor gözüküyor. İşe giriş yaparsam hemen teşvikten yararlanabilir miyim? 

  Teşvikler sgk dosya bazında ortalama hesabı yapılmaktadır. 

  E- SGK işveren sistem teşvikler ve tanımlamalar-teşvik sorgulama ikonundan işçinizin T.C. kimlik numarasını yazarak teşvik sorgulaması yapabilirsiniz.


  İlave İstihdam Teşviki

  4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

  Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
  Sigortalıların;
  – İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
  – İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
  – 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
  gerekmektedir.

  İşyeri yönünden aranılan şartlar:
  – Özel sektör işverenine ait olması,
  – Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
  – Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
  – Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  – Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  – Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
  gerekmektedir.

  Destek tutarı
  Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

  İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 13.344 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.876,50 TL ila 5.004 TL) karşılanacaktır.

  Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.876,50 TL) karşılanacaktır.

  Destek Süresi
  2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

  Ek Kurallar
  Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

  1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

  Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.


  Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

  31.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (1.025,82 ila 7.693,65 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  Faydalanma şartları

  – Kişinin son 6 aydır işsiz olması
  – Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
  – Özel sektör işvereni olması

  Faydalanma süresi

  – 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
  – 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
  – 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
  – Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,
  süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

  İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.


  Kaynak: İŞKUR, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here