Ana sayfa Duyurular İnşaat Asgari İşçilik Hesaplamasında kullanılan m2 Maliyet değerlerinde değişiklik yapıldı

İnşaat Asgari İşçilik Hesaplamasında kullanılan m2 Maliyet değerlerinde değişiklik yapıldı

28
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri

22.09.2022

ASGARİ İŞÇİLİK HESABINDA KULLANILAN YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZET

⎯2 Haziran 2022 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma işleminde 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,2 Haziran 2022 -30 Haziran 2022 tarih aralığında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,

⎯1 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde ise 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,Esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır.

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA KULLANILACAK YAKLAŞIK MALİYET BEDELLERİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilerek SGK tarafından özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınacağı” hüküm altına alınmıştır. Ancak 2022 yılında ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğlerle üç ayrı yaklaşık maliyet bedelleri açıklanmıştır.2022 yılında yapılacak asgari işçilik hesaplamalarında hangi maliyet bedellerinin esas alınacağına ilişkin tereddütler oluşmuştur. Konuyla ilgili SGK tarafından ilgili mevzuat bölümünün (d) fıkrasında belirtilen talimat yayımlanmıştır. Buna göre;

2 Haziran 2022 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleriiçin yapılan araştırma işleminde 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdekimaliyet bedellerinin, 2 Haziran 2022 -30 Haziran 2022 tarih aralığında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedellerinin, 1 Temmuz 2022 Tarihi ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde ise 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim MaliyetleriHakkında Tebliğdekimaliyet bedellerinin, esas alınması gerekmektedir. 2022 yılında başlayıp biten ve 13 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulan işyerlerinin araştırma işleminin, başvuru tarihinde yürürlükteki tebliğ çerçevesinde yapılması gerektiğinden bu durumdaki özel nitelikteki inşaat işleri için yeniden araştırma işlemi yapılmayacaktır.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete 18.02.2022)

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete 21.06.2022)

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet BedellerininHesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete 13.09.2022)

20.09.2022 Tarihli 52413614 sayılı “Yapı Birim Maliyetleri” konulu SGK Talimatı

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here