Ana sayfa Ekonomi EASI Nedir?

  EASI Nedir?

  1804
  0

  1- EASI NEDİR?

  Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 201431 Aralık 2020 süresi boyunca yürüttüğü İstihdam ve Sosyal Yenilik Programıdır( EASI).

  2- PROGRAMIN AMACI

  Programın amacı;  nitelikli ve sürdürebilir istihdamın sağlanması, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesidir.

  3-PROGRAMIN HEDEFLERİ

  • AB hedeflerinin sahiplenilmesinin arttırılması ve istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi;
  • İşgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi;
  • AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanması;
  • Coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması;
  • Mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin arttırılması
  • Sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin arttırılmasıdır.

  4- PROGRAMIN BÜTÇESİ

  Programın yaklaşık 920 milyon Avro’luk bütçesi bulunmaktadır. Bütçenin %61’i PROGRESS (AB’nin sosyal politika ve istihdam programı) ayağı ; % 18’i EURES (Avrupa Birliği bünyesinde yürütülen çalışan/işverenler için iş portalı)  ayağı ve % 21’i Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı için ayrılmıştır.

  5-TÜRKİYE’DEN PROGRAMA KATILIM

  Türkiye’den programa katılmak isteyen adaylar Progress ve Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağına katılabilmektedirler.

  EURES ayağının aday ülkelerin katılımına açık olmaması nedeniyle ülkemiz bu ayağa katılım sağlamayacaktır.

  6- PROGRESS

  Ülkemizin katılım sağlayabileceği PROGRESS ayağı; istihdam, sosyal koruma ve içerme ve çalışma şartları gibi 3 tematik sektördeki politikaların iyileştirilmesi için çalışmaktadır.

  7- PROGRAMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

  Programın PROGRESS ayağı, kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına açıktır. Bu kapsamda, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, istihdam hizmet sağlayıcıları, Birlik hukuku altında kurulmuş uzman kuruluşlar, sosyal ortaklar, STK’lar, yüksek eğitim kurumları ve araştırma enstitüleri, değerlendirme ve etki analizi uzmanları, ulusal istatistik büroları ve medya kuruluşları programdan faydalanabilmektedir.

  Ayrıca, programa katılanlar Avrupa Konseyi, OECD, ILO ve diğer BM yapıları ile Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerle işbirliği de desteklenecektir.

  8- PROGRESS AYAĞI NELER İÇİN FİNANSMAN SAĞLAR?

  İstatistiki veri temini, uzman ağları, araştırma ve analizler, etki analizi, Birlik hukukunun ulusal mevzuata aktarılmasının ve uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve bu faaliyetlerin sonuçlarının yaygınlaştırılması gibi analitik çalışmalar için finansman sağlar.

  İyi uygulamaların paylaşılması, konferans ve seminerler, yasa ve politika uygulayıcılarının eğitilmesi, eğitim ve iletişim faaliyetleri, işgücü piyasası ve Birlik politika ve mevzuatına ilişkin bilgi değişimi için bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi gibi karşılıklı öğrenme çalışmaları için finansman sağlar.

  Anahtar role sahip Birlik ağlarının operasyon maliyetleri, ulusal otoritelerin kapasite oluşturma faaliyetleri, çalışma grupları organizasyonu, ulusal otoritelerin personel değişimi gibi destek faaliyetleri için finansman sağlamaktadır.

  PROGRESS ayağı kapsamında teklif çağrısı ile finansman sağlanması durumunda AB tarafından maksimum % 80 oranında eş-finansman sağlanacaktır.

  9- MİKROFİNANS VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

  Mikrofinans ve sosyal girişimcilik ayağı özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimciler için mikro kredi ve sosyal girişimciliğin geliştirilmesi olmak üzere iki tematik alandaki eylemleri desteklemektedir.

  10- PROGRAMIN AMACI NEDİR?

  Bu kapsamda, kendi işletmelerini ya da mikro girişimlerini kurmak ya da geliştirmek isteyen işgücü piyasasından dışlanma riskiyle karşı karşıya olan kesimler ile kuruluş ve gelişme aşamasında olan ve özellikle bu kesimleri istihdam eden mikro girişimler için mikro finansman imkânları ve buna erişimin kolaylaştırılması,  aracı finansal kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal yatırım piyasasının gelişiminin desteklenmesi ve yıllık cirosu veya bilançosu 30 milyon Avro’yu geçmeyip, kolektif yatırım girişimi olmayan sosyal girişimlerin, 500.000 Avro’ya kadar öz sermaye, öz sermaye benzeri araçlar, kredi araçları ve hibeler yoluyla finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

  11- PROGRAMIN FİNANSMANINI KİMLER SAĞLIYOR?

  Mikrofinans ayağı, programa katılan ülkelerdeki aracı finansal kurumlar tarafından desteklenirken Sosyal Girişimcilik ayağı, sosyal girişimlerin, bu girişimlere yönelik kredi ve diğer finansal araçlar sağlayan kamu ve özel kuruluşlar yoluyla finansmana erişimini sağlamaktadır.

  12- PROGRAMA NEREDEN BAŞVURABİLİRİM?

  Program hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve proje teklif çağrılarını öğrenmek için http://ec.europa.eu/social/easi sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir.

  Kaynak: T.C Avrupa Birliği Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here