Ana sayfa Çalışma Hayatı Doğum Yardımı Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!!!

  Doğum Yardımı Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!!!

  1119
  0

  DOĞUM YARDIMI ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI!!!
  05.05.2015 tarihli ve 2015/7695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğum Yardımı Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir.
  2. Fıkra: Başvuru yerlerince DYS’ye (Doküman Yönetim Sistemi) girilen başvuruların kaydedilmesini müteakip ödemeler ilgili ayın son iş günü mesai bitimine kadar il müdürü tarafından onaylanarak hak sahipliği belirlenir.
  3. Fıkra: İl müdürü tarafından onaylanan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının yer aldığı ödeme listeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından DYS aracılığıyla birleştirilir ve bu liste ödeme emri belgesine bağlanarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazıyla veya elektronik ortamda gönderilir.
  4. Fıkra: Ödemeler Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, Bakanlık tarafından yapılır.
  5. Fıkra: Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş veya banka tarafından iade edilmiş tutarlar, emanet hesaplarına alınır ve ilgilinin talebi üzerine buradan ödenir.

  Ayrıca aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3’üncü madde eklenmiştir;
  GEÇİCİ MADDE 3:
  1-
  Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmiş ancak iadeye ilişkin başvuru yapılmamış veya başvuruları DYS’ye girilmemiş olanlara ilişkin tutarlar defterdarlıklar tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne hesaben aktarılır.
  2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmesi gereken tutarla, aracılık yapan kuruluş tarafından doğrudan Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır.
  3- İadeye ilişkin başvurusu DYS’ye girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemler Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlanır.

  Aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödeme yapan” ibaresi “ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

  Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız

  Kaynak: Resmi Gazete (17.08.2017 – 30157)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here