Ana sayfa Vergi Defter-Beyan sistemine giderler nasıl girilir? Soru-Cevap /(Gider kayıtları)

Defter-Beyan sistemine giderler nasıl girilir? Soru-Cevap /(Gider kayıtları)

4201
0

Defter-Beyan sistemine giderler nasıl girilir? Soru-Cevap

(Gider kayıtları)

1- “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne “302” Tür Kodunun Otomatik Aktarımın Gerçekleşmesi İçin Sisteme Ayrıca Bir Kayıt Yapılmasına Gerek Var Mıdır?

Sistemde “gider ekle” fonksiyonu kullanmak suretiyle “stopajlı alım vardır” seçeneği ile “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020” stopaj tür kodları seçilerek kayıt altına alınan gider kalemlerinin “brüt tutar” toplamları üzerinden otomatik olarak yapılan hesaplama, beyannamenin “302” tür kodu satırına aktarılmaktadır.

Sistemde “302” tür kodu seçilerek ayrıca gider kaydı yapılmasına gerek yoktur.

2- Asgari Ücretli Çalışanın Brüt Ücreti Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü”nün “brüt ücret” seçilmesinin ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “011-Asgari Ücretli” seçilerek ve “stopaj tutarı” kutucuğu doldurulmak suretiyle kayıt yapılabilir.

 

3-Diğer Ücretli Çalışanın Brüt Ücreti Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü”nün “brüt ücret” seçilmesinden ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “012-“Diğer Ücretli” seçilerek ve “stopaj tutarı” kutucuğu doldurulmak suretiyle kayıt yapılabilir.

 

4-SGK İşveren Payı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “SGK işveren payı” “stopajlı alım” seçeneğinden “yoktur” seçilerek kayıt yapılabilir.

5-İşsizlik İşveren Payı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “işsizlik işveren payı ” “stopajlı alım” seçeneğinden “yoktur” seçilerek kayıt yapılabilir.

6-Kıdem Tazminatı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordo giderleri” “gider kayıt alt türü”nün “kıdem tazminatı” seçilmesinin ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “013-kıdem tazminatı” seçilerek kayıt yapılabilir.

7-İhbar Tazminatı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde “belge türü” “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordo giderleri” ve “gider kayıt alt türü”nün “ihbar tazminatı” “seçilmesinin ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “015-ihbar tazminatı” seçilerek ve “stopaj tutarı” kutucuğu doldurulmak suretiyle kayıt yapılabilir.

8-İşyeri Kira Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “kira gideri” seçilmesinden ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “041-70’nci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler “seçilerek kayıt yapılabilir.

9-Mali Müşavirlik Danışmanlık Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü”nün “muhasebe/ mali müşavirlik giderleri” seçilmesinden ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan” “022-“diğer serbest meslek kazancı ödemeleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

10-Hukuk Danışmanlık Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü”nün “avukatlık, hukuk ve müşavirlik giderleri” seçilmesinden ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “022-“diğer serbest meslek kazancı ödemeleri”seçilerek kayıt yapılabilir.

11-İşletme Defterine Dönem Başı Emtia Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde belge türü “tevsiki zaruri olmayan gider” seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla alış türü “normal alım”, gider kayıt türü “ticari mal alışı” ve gider kayıt alt türü “dönem başı emtia” seçilerek kayıt yapılabilmektedir.

12-Sabit Kıymet Alışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet alışı” ve uygun gider kayıt alt türü seçilerek kayıt yapılabilir.

13-1.000.-TL Altında Olan Sabit Kıymet Alışları Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve gider kayıt alt türü “doğrudan gider yazılan demirbaşlar” seçilerek kayıt yapılabilir.

14-İkinci El Binek Araç Alışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet alışı” ve “gider kayıt alt türü” “binek araçlar (ikinci el)” seçilerek kayıt yapılabilir.

15-Sıfır Km Binek Araç Alışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet alışı” ve “gider kayıt alt türü” “binek araçlar (sıfır km)” seçilerek kayıt yapılabilir.

16-Sabit Kıymet Satışı Neticesinde Oluşan Zarar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde belge türü “diğer “ seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “sabit kıymet satış zararı”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet satış zararı” ve “gider kayıt alt türü” “sabit kıymet satış zararı” seçilerek kayıt yapılabilir.

17-İkinci El Binek Araç Satışı Neticesinde Oluşan Zarar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “sabit kıymet satış zararı”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet satış zararı” ve “gider kayıt alt türü” “sabit kıymet satış zararı” seçilerek kayıt yapılabilir.

18-Sıfır Km Binek Araçların Katma Değer Vergisi Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “sıfır araçlara ait KDV gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

19-Sıfır Km Binek Araçların Özel Tüketim Vergisi Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “sıfır araçlara ait ÖTV gideri” seçilerek kayıt yapılabilmektedir.

20-Özel Maliyetlere İlişkin Alışlar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet alışı” ve “gider kayıt alt türü” “özel maliyetler” seçilerek kayıt yapılabilir.

21-Sabit Kıymet Satışına İlişkin İadeler Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “satıştan iadeler”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet alışı” ve uygun “gider kayıt alt türü” seçilerek kayıt yapılabilir.

22-Ticari Mal Satışına İlişkin İadeler Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “satıştan iadeler”, “gider kayıt türü” “ticari mal alışı” ve “gider kayıt alt türü” ticari mal alışı“ seçilerek kayıt yapılabilir.

23-Fiyat Farkına İlişkin İndirim Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “satıştan iadeler”, uygun “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü seçilerek kayıt yapılabilir.

24-Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Dönem Başı Emtiası Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “tevsiki zaruri olmayan gider” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “ticari mal alışı” ve “gider kayıt alt türü” “dönem başı emtia” seçilerek kayıt yapılabilir.

25-Özel İletişim Vergisi Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “gider kabul edilmeyen ödemeler” ve “gider kayıt alt türü” “özel iletişim vergisi” seçilerek kayıt yapılabilir.

26-Faiz Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “faiz gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

27-Komisyon Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “komisyon gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

28-Kur Farkı Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “kur farkı gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

29-Amortisman Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “tevsiki zaruri olmayan gider” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla alış türü “normal alım”, gider kayıt türü “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “amortisman gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

30-Bankacılık Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “bankacılık gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

31-Araç Kiralama Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “araç kiralama gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

32-Katma Değer Vergisi Tevkifatı ve Stopaj Tevkifatına Tabi Araç Kiralama Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “araç kiralama gideri” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “KDV tevkifatı” ve “ödeme türü” kutucuklarında “uygun tür” seçildikten sonra “stopajlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “stopaj” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

33-Temsil ve Ağırlama Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “yemek, market vs. gıda harcamaları veya “temsil ağırlama gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

34-İşyeri Sigorta Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “işyeri sigorta giderleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

35-Akaryakıt Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “yakıt giderleri” veya akaryakıt giderleri seçilerek kayıt yapılabilir.

36-Vade Farkı Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “finansman gideri veya faiz gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

37-Oda Aidat Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “oda, dernek ve sendika aidatları” veya “işverenlerce sendikalara aidatlar” seçilerek kayıt yapılabilir.

38-Trafik Kasko Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “trafik kasko veya araç sigorta gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

39-Binek Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “gider kabul edilmeyen ödemeler” ve “gider kayıt alt türü” “binek otomobillerin MTV gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

40-Binek Araçların Zorunlu Trafik Poliçeleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “araç sigorta gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

41-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Alımları Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet alışı” ve “gider kayıt alt türü” “yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ” seçilerek kayıt yapılabilir. “Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 7 nci maddesiyle, ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100’e kadar amortisman oranını seçilerek bir defada gider yazabilme imkanı getirmiştir.”

42-Binek Araçların Bakım Onarım Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “taşıt bakım onarım gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

43-Personel Tedavi Giderleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “çalışan tedavi ilaç giderleri” veya” tedavi ilaç giderleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

44-Tevsiki Zaruri Olmayan Belge Türü ile Hangi Gider Kayıtları Yapılabilmektedir?

Amortisman gider kayıtları, dönem başı emtia mevcuduna ilişkin kayıtların bu tür ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

45-Diğer Belge Türü ile Hangi Gider Kayıtları Yapılabilmektedir?

Sabit kıymet satışından kaynaklanan zarar, çalışan personel bordo gideri, faiz gideri, komisyon gideri, kur farkı gideri, damga vergisi gideri, kasko gideri, sigorta gideri ve aidat giderine ilişkin kayıtların bu tür ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

46-Yurt Dışından Alınan ve Türkiye’de Yararlanılan Hizmet Alımları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler veya indirilecek giderler” ve uygun “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “KDV tevkifatı” kutucuğundan “101- İkametgâh, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler” ile “ödeme türü” kutucuğundan “101-Yurt dışına yapılan ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir.

47-Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi Alımlar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “KDV tevkifatı” ve “ödeme türü” kutucuklarında “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

48-Stopaja (Tevkifata) Tabi Alımlar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “stopajlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “stopaj” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

49-Personel Giderleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “brüt ücret”, “SGK işveren payı” ve “işsizlik işveren payı ” seçilerek kayıt yapılabilir.

50-Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Personel Giderleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “brüt ücret” ve “SGK işveren payı” s eçilerek kayıt yapılabilir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here